Chỉ khai bổ sung sau khi đã thực hiện đúng thủ tục về đăng ký Danh mục

14:47 | 08/12/2018

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa tiếp tục có trả lời Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt hướng dẫn khai bổ sung Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị. 

chi khai bo sung sau khi da thuc hien dung thu tuc ve dang ky danh muc

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được NK từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a (theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc) người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi NK lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất.

Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ một nguồn, về cùng chuyến, làm thủ tục tại một cửa khẩu thì người khai hải quan không phải thực hiện thủ tục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC.

Việc khai bổ sung chỉ được thực hiện sau khi DN đã thực hiện đúng thủ tục về đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị. Trường hợp người khai hải quan không đăng ký danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị và Phiếu theo thõi trừ lùi trước khi NK lô hàng đầu tiên, hàng hóa đã được thông quan và đưa vào sản xuất, lắp ráp thì cơ quan Hải quan không có cơ sở theo dõi, quản lý và thực hiện trừ lùi hàng hóa đối với hàng hóa đã NK.

Trường hợp Công ty tiếp tục NK máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, NK từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, Công ty thực hiện đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC dẫn trên để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a của 6 quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.

Hướng dẫn này thay thế cho công văn số 6952/TCHQ-TXNK ngày 26/11/2018 của Tổng cục Hải quan.

Thu Trang