Chi cục Hải quan Bắc Giang thu NSNN đạt 101%

08:40 | 26/10/2012

(HQ Online)- Với chỉ tiêu giao thu nộp ngân sách năm 2012 là 200 tỷ đồng (chỉ tiêu phấn đấu 220 tỷ đồng), tính đến 15-10-2012, tổng số thu nộp ngân sách tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang (trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn) đạt 203,1 tỷ đồng, bằng 101% chỉ tiêu giao.

Như vậy, Chi cục đã “về đích” sớm hơn 2 tháng. Tổng kim ngạch XNK qua Chi cục đến 15-10 đạt 2,1 tỷ USD, tăng 91% so với cùng kỳ 2011. Hàng hóa XNK tại đây chủ yếu là nguyên liệu và hàng may mặc, hàng điện tử, khuôn đúc, thiết bị vệ sinh…

Theo ông Vũ Danh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, trong bối cảnh nền kinh tế bộn bề khó khăn, để có được kết quả trên, Chi cục không ngừng cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan (như nâng cấp phần mềm thông quan điện tử, mở rộng doanh nghiệp tham gia; phối hợp nâng cấp chương trình hiện đại hóa thu ngân sách giữa Hải quan-Ngân hàng-Kho bạc); triển khai quyết liệt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”; tích cực thu hồi nợ đọng thuế, không để nợ xấu phát sinh…

Bích Vui