Chấn chỉnh nhiều tồn tại từ công tác thanh tra chuyên ngành của Kho bạc

10:46 | 10/10/2021

(HQ Online) - Thời gian qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành từ đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1,7 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý tài chính qua thanh tra chuyên ngành hơn 38 nghìn tỷ đồng
“Quả ngọt” từ cải cách hành chính ngành Tài chính
KBNN Hoà Bình.
Trong 9 tháng đầu năm hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện 91 cuộc thanh tra chuyên ngành. Ảnh: KBNN Hoà Bình.

Trong 9 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Kho bạc Nhà nước quyết định tạm dừng, thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và tập trung vào công tác tự kiểm tra, nghiên cứu cơ chế, chính sách mới để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện 91 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua công tác này đã kịp thời kiến nghị sửa đổi bổ sung, cơ chế chính sách và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 1,7 tỷ đồng. Cùng với đó là ban hành 28 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 104,5 triệu đồng.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch cũng như kiểm tra đột xuất. Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra được 547 cuộc tại đơn vị thuộc và trực thuộc.

Thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho các đơn vị Kho bạc Nhà nước thấy được những tồn tại, sai sót và có những biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, Kho bạc Nhà nước đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong hệ thống.

Hiện Kho bạc Nhà nước đang khẩn trương điều chỉnh kế hoạch, hoàn thành công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ đối với những địa bàn tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát.

Đồng thời, KBNN cũng đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành năm 2022 gửi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định.

Thùy Linh