Cắt giảm chi tiêu thế nào?!

12:18 | 25/11/2020

(HQ Online) - Với “cú sốc” Covid-19, thiên tai, ngân sách gặp khó, nhưng nói là “khó chưa từng có” thì không đúng bởi mấy năm vừa qua, ngân sách đã có dự phòng, dự trữ và chủ động được các giải pháp, từ an sinh xã hội đến chính sách tài khóa. Đây là hiệu quả nhìn thấy được từ sự chủ động của ngành Tài chính với sự cẩn trọng của người đứng đầu sau bài học thâm hụt những năm 2012-2014.

Vậy, bài toán khó giải nhất lúc này của cân đối ngân sách là gì?

Khi tăng trưởng không đạt kỳ vọng, thu ngân sách không đạt dự toán thì câu trả lời rõ ràng nhất là phải cắt giảm chi. Nhưng cắt thế nào?!

Để giải bài toán này, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới, trong đó có việc chưa tăng lương cơ sở cả kỳ tháng 7/2020 và năm 2021.

Đây là việc giảm chi thường xuyên, nằm trong chủ trương thắt chặt chi tiêu, nhưng ý nghĩa rất quan trọng là chia sẻ với các lực lượng khác trong xã hội, đặc biệt là người dân, người lao động, người gặp khó khăn do thiên tai. Vì lương tăng chỉ dành cho người đang đi làm, người nghỉ hưu, đang hưởng chế độ của Nhà nước, còn những lực lượng lao động khác như nông dân, người gặp nạn thì không được tăng, nên chia sẻ này là rất hợp lý.

Vẫn nằm trong chủ trương thắt chặt chi tiêu, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ chỉ đạo tất cả hệ thống cắt giảm tiếp khoảng 70% kinh phí cho công tác, hội họp. Ngoài cắt giảm 10% chi thường xuyên theo dự toán đã được Quốc hội thông qua, tiếp tục cắt giảm thêm 10% chi thường xuyên ngoài phần đã tiết kiệm từ trước đến nay.

Trong nay mai, tiết kiệm chi là cần thiết nhưng cái gốc của ngân sách vẫn là tăng trưởng kinh tế. Vậy nên căn cơ để giải bài toán nói trên chính là tập trung toàn lực giải ngân vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Đông Mai