Cần xây dựng gói kích thích kinh tế đủ lớn để phục hồi kinh tế trong năm 2022

16:51 | 20/10/2021

(HQ Online) - Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho rằng, trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 cần nghiên cứu toàn diện, có phương án cân đối xây dựng gói kích thích kinh tế với quy mô đủ lớn để tạo hiệu ứng sâu rộng, tính lan tỏa cao, bảo đảm mục tiêu phục hồi nền kinh tế, an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hai chiến lược lớn, sớm có chính sách kích thích kinh tế
Phục hồi kinh tế
Cần xây dựng gói kích thích kinh tế đủ lớn để phục hồi kinh tế trong năm 2022
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Phú Cường

Tập trung nguồn lực phòng chống dịch

Trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện NSNN năm 2021, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022 và Kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2022-2024 tại phiên họp Quốc hội chiều nay 20/10/2021, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, năm 2021, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19.

Đảng, Quốc hội đã kịp thời ban hành nhiều chính sách quan trọng, trong đó có các chính sách tài chính nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết thể hiện quyết tâm tập trung nguồn lực NSNN cho phòng chống dịch; nhiều cơ chế, chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, chi hỗ trợ trực tiếp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Năm 2021, tổng số thu cân đối NSNN ước vượt dự toán.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Cường chỉ rõ, nhiều khoản thu quan trọng không đạt hoặc vượt thấp so với dự toán.

“Thu NSTW hụt khá lớn, khoảng 28-29 nghìn tỷ đồng, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai nhiệm vụ của NSTW. Đặc biệt, thu từ bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp Trung ương đạt 2,5% dự toán. Uỷ ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục trong các năm tiếp theo”, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường nói.

Cơ bản nhất trí với phương án của Chính phủ về dự kiến mức bội chi, nợ công, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ, song Uỷ ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ có giải pháp bảo đảm cân đối NSNN; đồng thời trong những tháng cuối năm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương bám sát tình hình, có phương án chủ động bố trí nguồn khi phát sinh nhiệm vụ.

Riêng về đề xuất của Chính phủ sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19; cho phép kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 sang năm 2022; bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách cơ bản nhất trí.

Tuy nhiên, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách đề nghị việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương phải đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và có thời hạn sử dụng cụ thể. Đối với bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc lập dự toán để bảo đảm tính chắc chắn, khả thi, hạn chế tối đa việc điều chỉnh dự toán.

Xây dựng gói kích thích kinh tế quy mô đủ lớn

Về dự toán NSNN năm 2022, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách cho rằng: Dự toán thu NSNN xây dựng theo dự kiến mức tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, lạm phát khoảng 4% song dự kiến tốc độ tăng thu chỉ tăng 3,4% là chưa thực sự phù hợp.

Ngoài ra, việc dự kiến tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,1% GDP thấp hơn so với mức bình quân theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội (không thấp hơn 16% GDP). Dự toán thu nội địa tăng 3,8%, nhưng để phấn đấu đưa số thu nội địa bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 85-86% tổng thu NSNN theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 còn khoảng cách khá lớn.

Việc dự toán 3 khoản thu từ các khu vực sản xuất kinh doanh chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, đối với nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước chỉ tương đương với số thực hiện năm 2021 là mức dự kiến còn thấp.

“Ngoài ra, trong dự toán thu NSNN năm 2022 cần tính đến số giảm thu do có thể tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí trong trường hợp dịch bệnh còn ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh”, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường nói.

Về dự toán chi NSNN, cơ bản thống nhất với phương án Chính phủ trình song Uỷ ban Tài chính-Ngân sách lưu ý nguyên tắc chi thực hiện đúng Hiến pháp, Luật NSNN, các định mức chi đầu tư, chi thường xuyên; ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, về chi đầu tư, dự kiến bố trí tăng 10,2% so với dự toán năm 2021, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách nhận định số vốn đề nghị chuyển nguồn sang năm 2022 là khá lớn, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, về gói kích thích, phục hồi nền kinh tế, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường phân tích, với tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 tới phát triển, mục tiêu phục hồi kinh tế, tạo nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

Vì vậy, việc quyết tâm, chủ động, khẩn trương triển khai gói kích thích, phục hồi nền kinh tế, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng là rất cần thiết. Do đó, cần nghiên cứu toàn diện, có phương án cân đối xây dựng gói kích thích kinh tế với quy mô đủ lớn để tạo hiệu ứng sâu rộng, tính lan tỏa cao, bảo đảm mục tiêu phục hồi nền kinh tế, an sinh xã hội.

”Uỷ ban Tài chính-Ngân sách đề nghị nghiên cứu, sử dụng đồng bộ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; nghiên cứu, lựa chọn đối tượng phù hợp, cần thiết để bổ sung gói hỗ trợ cấp bù lãi suất; có chính sách thu phù hợp, tính đến việc miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí; cân nhắc giảm mức nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đào tạo và đào tạo lại lao động…”, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Về kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách nhận thấy, phương án xây dựng Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm nổi lên một số vấn đề sau: Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm dự kiến xây dựng trên kịch bản tăng trưởng kinh tế khá cao. Về tỷ lệ điều tiết ngân sách, Chính phủ dự kiến xây dựng trên nền NSNN năm 2022 là chưa đủ căn cứ do năm 2023 sẽ điều chỉnh lại tỷ lệ điều tiết của thời kỳ ổn định mới theo quy định của Luật NSNN.

Thanh Nguyễn

Liên kết hữu ích