Cải cách hệ thống thuế, đảm bảo cơ cấu thu ngân sách bền vững

20:12 | 16/11/2021

(HQ Online) - Cải cách hệ thống thuế hướng đến một cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững là mục tiêu của ngành Thuế trong quá trình xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

Cân đối ngân sách nhà nước được đảm bảo
Tổng cục Thuế: Theo dõi chặt sức khoẻ doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững
Cải cách hệ thống thuế: Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số
Cải cách hệ thống thuế, đảm bảo cơ cấu thu ngân sách bền vững
Ông Vũ Xuân Bách phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2021.

Phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2021 tổ chức ngày 16/11, ông Vũ Xuân Bách, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, kinh tế thế giới giai đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khả năng hồi phục chưa rõ ràng. Trong bối cảnh này, để hướng tới một cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững, ngành Thuế đã đưa ra định hướng cần phải cải cách đồng bộ hệ thống thuế cả về chính sách thuế và quản lý thuế.

Về cải cách chính sách thuế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế đặt ra mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới. Song song với đó, cũng phải bảo đảm tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng giữa thuế gián thu và thuế trực thu ở mức hợp lý, khai thác tốt thuế, phí và lệ phí thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Ông Vũ Xuân Bách cũng lưu ý ngành Thuế sẽ hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của thuế, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh, điều tiết thu nhập hợp lý, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

Cũng theo ông Vũ Xuân Bách, song song với cải cách chính sách thuế để đảm bảo cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững, ngành Thuế đã đặt ra mục tiêu cải cách công tác quản lý thuế theo hướng “tiếp tục xây dựng theo hướng hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp”.

"Trọng tâm công tác quản lý thuế giai đoạn 2021-2030 dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số", lãnh đạo Tổng cục Thuế chia sẻ.

Riêng đối với cải cách thể chế quản lý thuế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết ngành Thuế sẽ tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế nhằm nâng cao năng lực quản lý thu thuế, phù hợp với yêu cầu chính phủ điện tử, đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Trong đó trọng tâm sẽ là đơn giản hoá các thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thành phần hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thể chế quản lý thuế cũng sẽ được sửa đổi theo hướng thể hiện vai trò chủ động của cơ quan Thuế trong việc xử lý thu hồi nợ thuế, thủ tục rút gọn nhằm tự động xoá nợ/thu hồi các khoản nợ nhỏ, tiếp tục nghiên cứu xây dựng các quy định về khoanh nợ/xóa nợ đối với các khoản nợ của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước…

Ngành Thuế cũng sẽ xây dựng, triển khai chương trình nâng cao tuân thủ tổng thể và các kế hoạch cải thiện tuân thủ hàng năm chi tiết cho các chức năng chính kèm theo các tiêu chí đánh giá hoạt động hàng năm, đảm bảo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế, tạo sự công bằng, minh bạch trong áp dụng các biện pháp quản lý thuế.

Cùng với đó là hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong một số lĩnh vực trọng yếu như: chống chuyển giá; hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới; đại lý thuế; việc trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan có liên quan.

Lãnh đao Tổng cục Thuế cũng khẳng định, thời gian tới ngành Thuế cũng sẽ chú trọng tới công tác tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực. Ngành Thuế sẽ xây dựng bộ máy cơ quan Thuế có đủ quyền hạn và năng lực chủ động thực thi pháp luật thuế theo mô hình kết hợp quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng, phù hợp với việc áp dụng thuế điện tử và phương pháp quản lý rủi ro theo hướng tự động hóa.

"Các định hướng cải cách hệ thống thuế mà ngành Thuế đã xác định và đưa vào Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 đều nhằm thực hiện thành công mục tiêu đảm bảo cơ cấu thu bền vững", ông Vũ Xuân Bách khẳng định.

Thùy Linh