Bốn tướng Quân đội thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1/6/2021

19:41 | 04/06/2021

Thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1/6/2021 đối với các đồng chí Thượng tướng: Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh và Bế Xuân Trường.

Chú thích ảnh
Cả bốn Thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN.

Cả bốn Thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Thượng tướng Lê Chiêm sinh ngày 1/1/1958; quê quán xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Đại học, Chỉ huy tham mưu.

Thượng tướng Trần Đơn sinh ngày 1/6/1958; quê quán xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15/5/1957, quê quán xã Quảng Thắng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh ngày 19/12/1957; quê quán xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Theo TTXVN