Bộ trưởng Y tế: Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi căn bản diện mạo của ngành Y tế

09:19 | 31/12/2020

(HQ Online) - Chuyển đổi số Y tế là nền tảng, động lực để Y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế là khẳng định của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long với báo giới bên lề Hội nghị Chuyển đổi số y tế Quốc gia- Điểm sáng 2020.

Bộ trưởng Y tế: Nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam rất lớn
Bộ trưởng Y tế: Phấn đấu xây dựng các bệnh viện “3 không”
Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Thưa Bộ trưởng, hiện chúng ta đang nói rất nhiều về chuyển đổi số, vậy Bộ trưởng có thể cho biết, chuyển đối số có thể khiến diện mạo ngành Y tế thay đổi ra sao?

Chuyển đổi số làm thay đổi căn bản diện mạo của ngành Y tế
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Đối với ngành Y tế chuyển đổi số sẽ tác động có tính thay đổi cốt lõi ngành theo ba góc độ. Thứ nhất, tác động đến cách thức quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của các cơ quan quản lý, hướng đến cách thức quản lý công việc và ra quyết định trên nền tảng công nghệ số.

Thứ hai, tác động đến trực tiếp đến các đối tượng và các dịch vụ cung cấp của ngành Y tế, thay đổi cách tiếp nhận các dịch vụ y tế truyền thống sang các dịch vụ y tế số mà nền tảng là dữ liệu số.

Thứ ba, cách thức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, thay đổi cách thức làm việc của ngành y tế. Quá trình chuyển đổi số sẽ thúc đẩy các cơ quan quản lý, các cơ sở y tế phải đầu tư vào số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ.

Theo đó, trong một môi trường mà các tổ chức được định hướng bởi dữ liệu và cách thức làm việc mới thì tương lai của ngành Y tế gắn liền với khả năng kết nối, trao đổi, sử dụng và phân tích dữ liệu. Thực tế này đòi hỏi ngành Y tế phải thay đổi cách thức làm việc, thay vì làm việc trên giấy tờ theo phương pháp truyền thống phải chuyển đổi sang làm việc trên dữ liệu số; và từng bước hoàn hiện việc kết nối, trao đổi, sử dụng và phân tích dữ liệu số.

Vậy chuyển đổi số trong y tế gồm những nội dung gì, thưa Bộ trưởng?

Chuyển đổi số y tế là nền tảng và động lực để Y tế Việt Nam hướng tới một nền y tế hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuyển đổi số y tế, chúng ta phải hoàn thành việc triển khai hệ thống thông tin y tế quốc gia thông qua nền tảng số.

Thông tin y tế được thu thập đầy đủ, chất lượng, kịp thời và được chia sẻ theo phân quyền và bảo mật phù hợp cho tất cả cả cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp, người dân và cơ quan quản lý.

Các thông tin y tế cũng được sử dụng hiệu quả trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, công tác quản lý theo dõi dịch bệnh và ra quyết định chính sách của ngành y tế.

Người dân được theo dõi, xét nghiệm, tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời, mọi lúc, mọi nơi. Mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe cá nhân, kết nối với tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc. Mỗi người dân có thể tự quản lý, kiểm soát và thông báo thông tin sức khỏe của mình thông qua hồ sơ sức khỏe cá nhân. Giám sát dịch bệnh nhanh chóng và tự động dự báo ổ dịch.

Trong chuyển đổi số, lĩnh vực nào cần được ưu tiên trong ngành Y tế hiện nay, thưa Bộ trưởng?

Lĩnh vực cần được ưu tiên chuyển đổi số hiện nay là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và chuyển đối số trong bệnh viện.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh là việc làm cần thiết và góp phần thực hiện thành công chương trình sức khỏe Việt Nam cụ thể như:

Ngành Y tế cũng triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có một bác sỹ riêng” với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sỹ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sỹ riêng; xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, bảo đảm mỗi một người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử và thông tin sức khỏe của người dân được cập nhật kịp thời vào hồ sơ.

Phát triển hệ thống tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phát triển ứng dụng giám sát các dịch bệnh thông qua việc thu thập các dữ liệu thu thập từ tất cả các nguồn bao gồm người dân, doanh nghiệp, cơ sở y tế, mạng xã hội, các chương trình điều tra và dự báo ổ dịch thông qua các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó ngành Y tế hướng tới phát triển các ứng dụng cung cấp tri thức phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân; nhân rộng các ứng dụng thông minh cho phép cung cấp các dịch vụ theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh, các thiết bị theo dõi sức khỏe và cán bộ y tế.

Đối với chuyển đối số trong bệnh viện ưu tiên đến các nội dung như triển khai hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bảo đảm khả năng kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối liên thông với tất cả các trang thiết bị hiện có trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (máy xét nghiệm, máy chẩn đoán hình ảnh, các màn hình tương tác, các thiết bị cầm tay cá nhân,…) trên mạng nhằm nâng cao khả năng tự động hóa. Đồng bộ mã số định danh Y tế (ID): Sử dụng mã số BHXH của người dân để xây dựng ID y tế và triển khai thực hiện trên toàn quốc.

Muốn chuyển đổi số y tế thành công, ngoài sự nỗ lực của ngành Y tế, theo Bộ trưởng công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan cần tiến hành ra sao?

Chương trình chuyển đổi số của Bộ Y tế với các mục tiêu cụ thể và với nhiều nhiệm vụ, giải pháp vì sự phát triển, hiện đại hóa toàn ngành vì mục tiêu cao cả là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tôi yêu cầu toàn thể cán bộ ngành Y tế tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tôi yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Y tế cần quán triệt Chương trình chuyển đổi số Y tế, xây dựng kế hoạch và thực hiện quyết liệt chuyển đổi số cụ thể của đơn vị mình. Vai trò Thủ trưởng có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc thực hiện chuyển đổi số thành công tại các đơn vị.

Bộ Y tế cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cá nhân Thủ tướng, Phó Thủ tướng đối với các hoạt động của ngành nói chung và công cuộc chuyển đổi số y tế nói riêng.

Bộ Y tế mong muốn các Ban, Bộ, Ngành trung ương và các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ trong sự nghiệp Y tế cũng như trong việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số Y tế.

Chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự hợp tác mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và đặc biệt là trong chuyển đổi số y tế.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

D.Ngân (Lược ghi)