Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Xử nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

19:47 | 23/05/2022

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2022 là đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTKCLP.

Tiết kiệm 72.068 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước trong năm 2021
Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu của cải cách thủ tục hải quan
Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2022 tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Xử nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo. Ảnh: quochoi.vn

Nhiều kết quả tích cực

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày “Báo cáo về công tác THTKCLP năm 2021” tại phiên họp Quốc hội chiều nay 23/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá, kết quả THTKCLP năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội (KTXH).

Cụ thể, công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước góp phần thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, kéo dài ở nhiều địa phương, Chính phủ kịp thời điều chỉnh về chính sách tài khóa nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN, hộ gia đình và người dân (năm 2021 đã thực hiện miễn, giảm, giãn ước khoảng 119,4 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất), góp phần từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống cho người dân trong trạng thái bình thường mới.

Qua đó, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1,568 triệu tỷ đồng, vượt 16,8% so với dự toán.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; cải cách công tác kiểm soát chi NSNN; thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021. Tổng số chi NSNN năm 2021 ước đạt 1.854,9 nghìn tỷ đồng, bằng 110% dự toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu rõ: Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động điều hành, tăng cường quản lý nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh; giám sát chặt chẽ nợ chính quyền địa phương.

Đến cuối năm 2021, dự kiến dư nợ công khoảng 43,1% GDP; nợ Chính phủ khoảng 39,1% GDP; dư nợ vay nước ngoài quốc gia khoảng 38,4% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN khoảng 21,7%. Các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo nằm trong mức trần, ngưỡng nợ được Quốc hội cho phép.

Nội dung đáng chú ý trong THTKCLP được người đứng đầu ngành tài chính nhắc tới còn là THTKCLP trong đầu tư công, quản lý tài sản công.

Ngay từ đầu năm 2021, Chính phủ xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Lũy kế giải ngân năm 2021 là khoảng 383 nghìn tỷ đồng, đạt 83,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước thanh toán từ đầu năm đến hết 31/1/2022 là 431 nghìn tỷ đồng, đạt 93,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, “tư lệnh” ngành tài chính cũng nêu rõ: một số bộ, ngành, địa phương chậm ban hành chương trình THTKCLP năm 2021 và chậm báo cáo kết quả THTKCLP năm 2021 so với thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, việc ban hành văn bản quy định chi tiết có hiệu lực đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật chưa được thực hiện triệt để; một số văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành, địa phương khi ban hành còn chưa đúng về nội dung, thẩm quyền; tiến độ xử lý văn bản sau rà soát còn chậm...

6 giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Năm 2022, Chính phủ xác định chủ đề điều hành của năm là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, trong đó tập trung, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phục hồi phát triển KTXH.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 về "Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTKCLP năm 2022". Theo đó, có 6 nhiệm vụ, giải pháp THTKCLP chủ yếu.

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTKCLP tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực được giao phụ trách, trong đó cần phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTKCLP với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTKCLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTKCLP; bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí theo thẩm quyền.

Thứ ba, tăng cường công tác tổ chức THTKCLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: quản lý ngân sách nhà nước; quản lý vốn đầu tư công; quản lý nợ công; quản lý tài sản công; quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý lao động, thời gian lao động...

Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra, giám sát THTKCLP; chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng NSNN và các nguồn tài chính được giao, công khai thông tin về nợ công và các nội dung đầu tư công theo quy định pháp luật.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTKCLP, tập trung một số nội dung, lĩnh vực trọng điểm như: quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn THTKCLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gắn với THTKCLP trong các lĩnh vực...

Thanh Nguyễn