Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hoàn thiện pháp luật là một đột phá để phát triển

15:40 | 26/07/2021

(HQ Online) - Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng nay 26/7/2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có phần phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

5 giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Ngành Tài chính chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”
Đổi mới chính sách tài chính về đất đai có vai trò đặc biệt quan trọng
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hoàn thiện pháp luật là một đột phá để phát triển
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, tiết kiệm, chống lãng phí là một phạm trù rất lớn, kể cả lãng phí về vật chất và lãng phí phi vật chất.

Lãng phí vật chất như sử dụng lãng phí về ngân sách, về quỹ ngoài ngân sách, về các nguồn lực nhà nước, về các vấn đề liên quan như công trình, dự án chậm tiến độ, sai mục tiêu, lãng phí,… Lãng phí phi vật chất như bỏ lỡ thời cơ hoặc các cam kết quốc tế, hoặc trong sử dụng nguồn nhân lực, trong sử dụng người tài...

Khía cạnh đầu tiên về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, người đứng đầu ngành Tài chính khẳng định luôn luôn coi đây là một vấn đề cốt lõi. Nếu lãnh đạo không kiểm tra thì xem như không lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách, về quản lý nguồn lực luôn luôn được nâng cao và được quan tâm một cách sát sao.

Năm 2020, thanh tra cả nước đã tiến hành 6.199 cuộc thanh tra hành chính, 181.227 cuộc thanh tra chuyên ngành và đã phát hiện sai phạm 86.369 tỷ đồng và 6.036 ha đất, thu hồi 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất, kiến nghị xử lý 5.536 ha đất và xử lý 2.123 tập thể, 485 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 97 vụ; thực hiện kiến nghị của kiểm toán được 59.596 tỷ đồng, đạt 73,5%.

“Chúng tôi đã đôn đốc thực hiện vấn đề sau thanh tra, trách nhiệm đối với 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân và chuyển điều tra khởi tố 12 vụ sau khi thanh tra”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Vấn đề sửa đổi văn bản pháp luật, “tư lệnh” ngành tài chính cho biết đã sửa đổi 15 luật, 157 nghị định và 323 thông tư, 39 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Riêng 6 tháng năm 2021 trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 nghị định, 9 đề án và các bộ đã ban hành 50 thông tư. Có nhiều nghị định có thể giải phóng nguồn lực, bịt các “lỗ hổng” thất thoát, lãng phí.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đưa ra ví dụ như Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hoàn thiện pháp luật là một đột phá để phát triển
Toàn cảnh thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng ngày 26/7/2021

“Ở đây, chúng tôi phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương cũng như các bộ. Đối với tài sản công, chỉ những loại tài sản có giá trị trên 500 tỷ đồng Bộ Tài chính mới có ý kiến. Còn lại đối với loại tài sản thuộc địa phương cấp tỉnh xử lý dưới 500 triệu đồng. Nếu tài sản đó cấp bộ quản lý thì Bộ trưởng giải quyết dưới 500 tỷ đồng”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành Tài chính cũng đề cập tới Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19 hay Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được 27,5 nghìn tỷ đồng để tập trung đầu tư sản xuất.

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cũng mở đường cho các đơn vị sự nghiệp công lập như y tế, giáo dục, các đơn vị khoa học, công nghệ phát triển, giải phóng nguồn lực, bịt những “lỗ hổng” trong thất thoát, lãng phí.

“Chúng tôi luôn luôn xem vấn đề hoàn thiện pháp luật, sửa đổi các văn bản là một mũi đột phá để phát triển”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định.

Về hiệu quả tiết kiệm, “tư lệnh” ngành tài chính cho biết, đối với bộ máy đã giảm được 6 đơn vị cấp huyện, 546 đơn vị cấp xã và giảm hàng chục nghìn các đơn vị khác.

“Riêng Bộ Tài chính đã giảm được 2.076 đầu mối. Ví dụ như các chi cục thuế chúng tôi nhập lại, kho bạc chúng tôi cũng nhập lạ, hai ba huyện nhập lại coi là một. Các chi cục Hải quan cũng được nhập lại. Hay như Bộ Nội vụ đã giảm được 18 đơn vị; Cần Thơ đã giảm 32 phòng; Cao Bằng giảm 158 đơn vị sự nghiệp công lập. Có thể nói, bộ máy đã rất cố gắng và giảm được 23.896 biên chế”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin thêm.

Đối với thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, riêng ngành Tài chính đã tổ chức thanh tra 6 tháng đầu năm 32.000 cuộc thanh tra và xử lý 23.000 tỷ đồng, cắt giảm tiết kiệm chi 55 tỷ đồng, bằng 5% dự toán Quốc hội giao. Ngành Tài chính và các bộ, ngành rất cố gắng để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh Nguyễn