Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chủ động xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt chính sách tài khóa

19:53 | 27/07/2021

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: “Bộ Tài chính sẽ chủ động xây dựng các kịch bản để tham mưu cho Chính phủ điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, các công cụ quản lý kinh tế khác, đảm bảo chủ động cho vấn đề vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế".

Ấn tượng thu ngân sách nửa đầu năm 2021
Kiểm soát lạm phát, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa - tiền tệ
Ngành Tài chính triển khai hiệu quả các giải pháp chính sách tài khoá
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chủ động xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt chính sách tài khóa
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình làm rõ một số ý kiến đại biểu Quốc hội nêu

Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều nay 27/7/2021, một số ý kiến đại biểu Quốc hội bày tỏ thắc mắc về vấn đề chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ hay tình hình thu chi ngân sách nhằm đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Giải trình làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, hiện nay chi thường xuyên cho khoa học công nghệ chiếm khoảng 1-1,5% GDP, bố trí chi thường xuyên đúng Nghị quyết của Quốc hội.

“Về giải ngân chi thường xuyên, lượng tồn giải ngân không nhiều do kế hoạch các địa phương và bộ, ngành giao chậm và quá trình chi tiêu sử dụng không đảm bảo được tiến độ của dự án”, lãnh đạo Bộ Tài chính nói.

Về vấn đề chế độ chi tiêu, người đứng đầu ngành Tài chính cho biết, đã có Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Các đại biểu, nhà khoa học nếu nhận thấy Thông tư này có những điểm bất hợp lý thì phản ánh, Bộ Tài chính sẽ chủ động cùng Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND các tỉnh sửa Thông tư.

Đáng chú ý, về ưu đãi, hiện nay, cơ chế của Luật thuế và Nghị định của Chính phủ đã có ưu đãi lớn đối với khoa học công nghệ. Ví dụ, thuế xuất nhập khẩu miễn 5 năm với lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghệ cao.

Bên cạnh đó là tiền sử dụng đất, với địa bàn đặc biệt khó khăn áp dụng giảm cả đời dự án, những địa bàn khó khăn giảm 15 năm, những địa bàn khác được giảm 11 năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng áp dụng được giảm 4 năm kể từ khi nhà máy đi vào sản xuất và giảm 50% của 9 năm tiếp theo.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhận định các chính sách đã tương đối đầy đủ.

“Cá nhân tôi không nghĩ tiền thiếu đến mức chúng ta không có sáng tạo, không có phát minh. Thế hệ trước cha ông ta không có cơ sở vật chất, không có điều kiện khoa học công nghệ dồi dào nhưng vẫn sản xuất được bom ba càng, thuốc chống sốt rét, lúa năng suất cao… Ở đây đòi hỏi chúng ta phải có một khát vọng sáng tạo, cơ chế sáng tạo, có điều kiện đi tắt đón đầu, tạo ra những con người sáng tạo”, người đứng đầu ngành Tài chính nhấn mạnh.

Bên cạnh câu chuyện chi cho khoa học công nghệ, về vấn đề tình hình thu chi ngân sách, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay Việt Nam đứng trước đại dịch Covid-19, ảnh hưởng tới mọi vấn đề của đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến kinh doanh, nguồn thu và đương nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn chi.

“Chúng tôi sẽ chủ động xây dựng kịch bản để tham mưu cho Chính phủ điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, các công cụ quản lý kinh tế khác, đảm bảo chủ động cho vấn đề vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế", "tư lệnh" ngành Tài chính khẳng định.

Giai đoạn tới hết sức khó khăn. Trước các thách thức lớn, Bộ Tài chính sẽ tập trung tham mưu cho Chính phủ làm sao đảm bảo được nguồn thu ngân sách; tập trung thu vào các khoản thu tiềm năng như nền tảng số và những lĩnh vực như tài nguyên, khoáng sản, đất đai…. Đây là những khoản thu lâu nay không thu được.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề cập tới vấn đề áp dụng hóa đơn điện tử để quản lý chặt chẽ vấn đề hoàn thuế cũng như vấn đề chuyển giá; áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý dữ liệu… cùng với một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình đảm bảo nguồn thu để đảm bảo chi.

Thanh Nguyễn