Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nghiêm cấm tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức

11:00 | 05/06/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

bo truong bo tai chinh nghiem cam tham nhung hoi lo duoi moi hinh thuc Ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức
bo truong bo tai chinh nghiem cam tham nhung hoi lo duoi moi hinh thuc Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương với công chức thuế
bo truong bo tai chinh nghiem cam tham nhung hoi lo duoi moi hinh thuc Triển khai kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
bo truong bo tai chinh nghiem cam tham nhung hoi lo duoi moi hinh thuc
Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Trong chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt triển khai tốt những nhiệm vụ, như: Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng về quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; giải quyết công việc phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

Cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; định kiến với người góp ý, phê bình; trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Bộ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện quy định phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; giải quyết công việc phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

Hơn nữa, phải chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức thực hiện đúng chức tránh nhiệm vụ của mình; không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp không đúng thẩm quyền, không đúng trách nhiệm, can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra; nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức.

"Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ; chú trọng công tác bảo vệ nội bộ" - Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Đặc biệt, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm những vi phạm...

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị là người chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quản lý công chức, viên chức tại đơn vị; nghiêm túc thực hiện và công khai, minh bạch các quy định liên quan đến công tác quản lý cán bộ, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Hồng Vân