Bộ trưởng Bộ Tài chính: Không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống Covid-19

08:54 | 18/03/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid -19.

bo truong bo tai chinh khong duoc chu quan lo la trong cong tac phong chong covid 19 Doanh nghiệp giảm phân nửa doanh thu do ảnh hưởng dịch
bo truong bo tai chinh khong duoc chu quan lo la trong cong tac phong chong covid 19 4/5 ca dương tính với Covid-19 mới được phát hiện là từ nước ngoài về
bo truong bo tai chinh khong duoc chu quan lo la trong cong tac phong chong covid 19 Hải quan Hà Nội: Rà soát nắm chắc nguồn thu trước tác động dịch Covid-19
bo truong bo tai chinh khong duoc chu quan lo la trong cong tac phong chong covid 19
Hải quan Lạng Sơn bố trí cán bộ công chức làm ngoài giờ hành chính để hỗ trợ thông quan hàng hóa. Ảnh: Thu Nga

Trong Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong toàn ngành Tài chính tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/1/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài chính đã được giao tại Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 3/1/2020, Quyết định số 17/QĐ-BTC ngày 3/1/2020; tiếp tục thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tài chính - ngân sách năm 2020 đã đề ra. Đặc biệt, chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở trung ương và các cấp chính quyền ở địa phương đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch; tập trung theo dõi, phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập của nền kinh tế, các nội dung nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc trách nhiệm vụ của Bộ Tài chính được giao để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đáp ứng được mọi tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch đang bùng phát, lan rộng trên thế giới như hiện nay; tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động; đảm bảo khẩn trương công tác phối hợp trong việc bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí, trang thiết bị... liên quan đến phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh.

Các đoàn đi công tác nước ngoài cũng phải tạm hoãn; trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch.

Các đơn vị cũng phải hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Hồng Vân