Bộ Tài chính ứng dụng CNTT hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp

20:49 | 22/03/2022

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Tài chính, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Nhiều mục tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể để triển khai các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính đề ra.

Triển khai các ứng dụng thuế điện tử, hướng tới Bộ Tài chính số vào năm 2030
Thủ tướng: Ứng dụng dữ liệu dân cư góp phần xây dựng Chính phủ số
2 ứng dụng mới về công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Bộ Tài chính ứng dụng CNTT hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp
Bộ Tài chính đặt mục tiêu 90% người dân, DN hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính. Ảnh: TB

90% người dân, DN hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

Về ứng dụng phục vụ người dân và DN, giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Tài chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Cùng với đó, 100% dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan Bộ Tài chính được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, DN của cơ quan Bộ Tài chính được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong giai đoạn này, Bộ Tài chính cũng phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Tài chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, DN đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính phấn đấu tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Bộ Tài chính; 100% các dữ liệu được cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính (dữ liệu được phép công bố theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu về dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số...

Cùng với đó, Bộ đặt mục tiêu tối thiểu 80% thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính tại cơ quan Bộ Tài chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến. Trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên. 80% người dân, DN khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính tại cơ quan Bộ Tài chính không phải cung cấp lại các thông tin giấy tờ tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó...

Sẽ xây dựng kênh tương tác trực tuyến

Một loạt nhiệm vụ, giải pháp đã được Bộ Tài chính đề ra để thực hiện các mục tiêu nói trên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính xác định là phát triển ứng dụng, dịch vụ, trong đó, phát triển ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ người dân, DN.

Nhiệm vụ này được cụ thể hóa bằng các công việc cụ thể gồm: hoàn thành triển khai Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; xây dựng phần mềm quản lý, sắp xếp nhà đất...

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả sử dụng các dịch vụ công đã được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục xây dựng mới, triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Phát triển dịch vụ công trực tuyến dựa trên nhu cầu người dân và theo các sự kiện trong cuộc đời, người dân chỉ cung cấp thông tin một lần, tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển các dịch vụ số mới; ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa giao diện.

Bộ Tài chính cũng sẽ xây dựng kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của Bộ Tài chính; triển khai hệ thống trả lời tự động cơ quan Bộ Tài chính, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ trợ lý ảo, trả lời tự động.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ số mới như điện toán đám mây (cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã hội... trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính phủ số tại Bộ Tài chính để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng, vận hành hệ thống thông tin và tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình xử lý công việc; Triển khai hệ thống trả lời tự động cơ quan Bộ Tài chính, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ trợ lý ảo, trả lời tự động.

Trong các giải pháp thực hiện, bên cạnh tổ chức bộ máy, mạng lưới; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế; đo lường, đánh giá việc triển khai thực hiện...

Hoài Anh