Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

15:01 | 30/07/2021

(HQ Online) - Đề xuất về sự cần thiết bổ sung các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 của Bộ Tài chính vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý.

Thủ tục, chính sách thuế cho hàng nhập để xây dựng văn phòng làm việc của doanh nghiệp chế xuất
VCCI: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp duy trì được tỷ lệ người lao động cao
VietinBank tiếp tục giảm lãi và phí với quy mô trên 2.000 tỷ để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
Doanh nghiệp cần các giải pháp chủ động ứng phó với dịch bệnh. Ảnh: H.Dịu
Bộ Tài chính đã đề xuất một số giải pháp về thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Ảnh: H.Dịu

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Tài chính về đề xuất một số giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đồng ý bổ sung các giải pháp tiếp theo trong bối cảnh hiện nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất khóa XV, khẩn trương hoàn thiện đề xuất ban hành (các) văn bản pháp luật phù hợp theo trình tự thủ tục rút gọn về các giải pháp tiếp theo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/2021 để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các giải pháp chính sách hỗ trợ đã thực hiện vừa qua, trên cơ sở đó, xác định sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung về đối tượng thụ hưởng, nội dung chính sách, thời hạn thực hiện... bảo đảm các chính sách phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời lưu ý lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu tác động của chính sách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai, hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm thời hạn, chất lượng.

Được biết trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc...

Thùy Linh