Bộ Tài chính sẽ ban hành chương trình hành động triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

20:35 | 03/02/2023

(HQ Online) - Bộ Tài chính sẽ lựa chọn trọng điểm 3 địa phương tập trung triển khai để đảm bảo 100% hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế.

Bộ Tài chính sẽ ban hành chương trình hành động triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp. Ảnh: TL.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với một số hoạt động kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tổ chức chiều 3/2.

805 cơ sở kinh doanh được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thuế. Đặc biệt, năm 2022, đã triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc từ ngày 1/7/2022; ra mắt cổng thông tin thương mại điện tử xuyên biên giới; cổng thông tin thương mại điện tử trong nước. Đến nay, đã có 42 tập đoàn nước ngoài đã nộp thuế, năm 2022 thu được gần 3.500 tỷ đồng, trong tháng đầu năm 2023 thu được khoảng 1.800 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Công an cùng các bộ, ngành tổ chức triển khai. Bộ Tài chính luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh trên tinh thần khoan sức dân để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, do vậy, Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức hội nghị này cùng các bộ, ngành, địa phương bàn giải pháp triển khai thực hiện.

Chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, triển khai Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, từ ngày 1/7/2022 hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) đã sử dụng hóa đơn điện tử.

Đạt được những kết quả bước đầu nêu trên, Tổng cục Thuế đã xây dựng và chính thức vận hành hệ thống từ ngày 15/12/2022, đồng thời đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và ban hành Quy trình quản lý HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo tại công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 5/12/2022 gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, các cục thuế sẽ tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023) đối với một số nhóm đối tượng như ngành hàng ăn uống, siêu thị, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch,... Các Cục Thuế đã thực hiện rà soát, xác định và lập danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để triển khai ngay trong giai đoạn 1.

“Trong hơn 1 tháng chính thức vận hành, mặc dù đã có 805 cơ sở kinh doanh được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền nhưng vẫn đồng thời sử dụng hình thức hóa đơn điện tử khác nên trên hệ thống mới chỉ ghi nhận được 544 hóa đơn điện tử từ máy tính tiền được gửi về hệ thống. Con số này rất thấp so với yêu cầu cần phải chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử thông thường sang hình thức hóa đơn điện tử từ máy tính tiền”, ông Đặng Ngọc Minh thông tin.

Cần sẵn sàng kết nối dữ liệu liên ngành

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, những nỗ lực trong ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý thuế. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo tính pháp lý, các văn bản, thông tư đến nghị định, luật để đảm bảo bắt buộc phải chấp hành theo Luật Thuế. Trong việc triển khai hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tính tiền, hiện nay là động viên khuyến khích, chưa bắt buộc. Do đó, để triển khai hiệu quả cần đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.

Về công cụ cho cơ quan nhà nước và cá nhân, tập thể thực hiện nghĩa vụ thuế, cần tính đến vấn đề tiêu chuẩn và lưu hành đối với máy thanh toán làm sao bảo mật dữ liệu. Bên cạnh đó, việc xử lý hành chính phải đảm bảo đúng quy định; nghĩa vụ thuế phải đúng, đủ và động viên người dân tham gia; tính toán thời điểm kết nối mã số thuế cá nhân với căn cước công dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, cần sẵn sàng kết nối dữ liệu, trong đó có liên quan đến dữ liệu quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về doanh nghiệp, hộ kinh doanh; cùng với đó là dữ liệu thuế, dữ liệu dân cư.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế sớm xác thực dữ liệu, đảm bảo mỗi người dân có 1 mã số thuế đúng, chính xác, để quản lý, kết nối chia sẻ. Điều này sẽ giúp thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế.

Cùng với công tác tuyên truyền, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bộ Tài chính phối hợp cùng các bộ, ngành đặt ra lộ trình và chọn đơn vị làm thí điểm để từ đó rút kinh nghiệm.

Về phía Bộ Công an, Thứ trưởng khẳng định, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xây dựng lộ trình tuyên truyền, tập trung đấu tranh, phòng ngừa, xử lý trường hợp vi phạm trong thất thu thuế, đặc biệt là công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, để thực hiện thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp. Thứ nhất, Bộ Tài chính sẽ lựa chọn trọng điểm 3 địa phương để tập trung triển khai gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh để đảm bảo 100% hóa đơn điện tửkết nối máy tính tiền vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế.

Thứ hai, các bộ, ngành trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý sản xuất, kinh doanh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với Bộ Tài chính trong việc tuyên truyền tới người dân doanh nghiệp về lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thứ ba, Bộ Tài chính sẽ ban hành kế hoạch triển khai, chương trình hành động; đồng thời Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có Thư gửi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố để đề nghị tăng cường phối hợp đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thùy Linh