Bộ Tài chính rà soát hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

09:01 | 11/05/2022

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định về việc rà soát đánh giá hiệu quả các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh.

Hải quan chủ động triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực
Tổ chức thực hiện đúng quy định tại các Chương trình ưu đãi thuế
Tiếp tục hợp tác tài chính hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho các thành viên ASEAN
Bộ Tài chính rà soát hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định về việc rà soát đánh giá hiệu quả quả các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Theo đó, Quyết định nêu rõ kế hoạch hành động của Bộ Tài chính trong thực hiện quyết định số 2072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”.

Bộ Tài chính đề ra kế hoạch phải xây dựng chiến lược đàm phán, ký kết Hiệp định trong giai đoạn 2021 - 2030. Tổng cục Thuế sẽ là đơn vị chủ trì phân tích tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài để đề xuất lựa chọn các đối tác ưu tiên dựa trên các tiêu chí quan hệ chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư...cần ký kết Hiệp định thuế trong thời gian tới; đồng thời, xây dựng kế hoạch đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tổng thể giai đoạn 2021-2030. Tổng cục Thuế sẽ phải phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai xúc tiến đàm phán với các nước đối tác đã được lựa chọn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng chủ trương đổi mới chính sách đàm phán Hiệp định với các đối tác mới. Tổng cục Thuế sẽ chủ trì nghiên cứu xu hướng quốc tế về các điều khoản mới của hiệp định thuế, đặc biệt liên quan đến các vấn đề chống lợi dụng hiệp định thuế, chống hình thành cơ sở thường trú, thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số, thủ tục thỏa thuận song phương. Đồng thời đề xuất chính sách hiệp định thuế của Việt Nam đối với từng đối tác ký kết, đảm bảo hiệu quả tối ưu khi tham gia đàm phán hiệp định thuế.

Một nội dung quan trong khác là triển khai đàm phán lại đối với các hiệp định thuế đã ký; xây dựng điều khoản hiệp định về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh các quy định nội luật do tác động của hiệp định thuế và hực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến hiệp định thuế.

Thùy Linh