Bộ Tài chính nỗ lực vượt thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

19:06 | 10/01/2020

(HQ Online) - Chiều nay, 10/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết cơ quan Bộ Tài chính năm 2019.

bo tai chinh no luc vuot thach thuc quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu nam 2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách 2020
bo tai chinh no luc vuot thach thuc quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu nam 2020 Muốn thành Vụ trưởng ở Bộ Tài chính, phải công tác trong Ngành tối thiểu 7 năm
bo tai chinh no luc vuot thach thuc quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu nam 2020 Năm 2019, xuất cấp khoảng 1.165 tỷ đồng giá trị lương thực dự trữ quốc gia
bo tai chinh no luc vuot thach thuc quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu nam 2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Nhiều kết quả tích cực

Báo cáo phát ra tại hội nghị đã nhấn mạnh, năm 2019, Bộ Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Có thể kể đến việc thực hiện NSNN năm 2019 đạt kết quả tích cực, thu - chi NSNN, bội chi, nợ công tiếp tục được cơ cấu lại, góp phần thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu tài chính - ngân sách nhiệm kỳ 2016-2020.

Tổng thu NSNN năm 2019 đã vượt dự toán 9,79%. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách trong phạm vi dự toán; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, tăng tỷ trọng dự toán chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng dự toán chi thường xuyên, đồng thời kết hợp cơ cấu lại chi trong từng lĩnh vực gắn với đổi mới sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Bội chi NSNN năm 2019 giảm từ mức 3,7% GDP dự toán xuống dưới 3,4% GDP thực hiện; nợ công đến nay ở mức dưới 55% GDP (năm 2016 là 63,7% GDP); nợ công tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ; giảm chi phí nợ công; tăng tỷ trọng vay trong nước,...

Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện thể chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính - NSNN đạt kết quả tích cực, phù hợp hơn với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Công tác tái cơ cấu và phát triển đồng bộ các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm được tích cực triển khai thực hiện; tăng cường quản lý thị trường, giá cả, đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra; công tác nội ngành đạt nhiều kết quả tích cực; hoạt động hợp tác tài chính quốc tế được đẩy mạnh.

bo tai chinh no luc vuot thach thuc quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu nam 2020
Quang cảnh hội nghị.

Khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương toàn thể công chức, viên chức, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung trong công tác của Bộ Tài chính năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế để có giải pháp khắc phục trong năm 2020 và các năm tiếp sau.

Đó là: Mặc dù thu NSNN đạt kết quả khả quan, song cơ cấu thu còn chưa thực sự bền vững; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nhiều năm liền không đạt kế hoạch và có xu hướng giảm dần; kỷ luật kỷ cương tài chính - NSNN có lúc, có nơi còn hạn chế, vẫn còn tình trạng cố ý trốn tránh nghĩa vụ về thuế; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại để trốn lậu thuế...

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện các kế hoạch lớn cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn. Bên cạnh những thuận lợi, cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Bộ trưởng đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính bám sát các kế hoạch; Nghị quyết; quán triệt chủ đề điều hành năm 2020 của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” để tổ chức thực hiện quyết liệt công tác của Bộ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.

Tôi đề nghị cán bộ, công chức Bộ Tài chính tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Một số nhiệm vụ được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh gồm: Nâng cao chất lượng công tác quản lý thu để có thêm nguồn xử lý các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh.

Bên cạnh đó, điều hành chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách; đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong việc giao và giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ở mức cao nhất; kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN, nợ công.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế; rà soát các qui định về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, để thống nhất quy trình tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá cả.

Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xử lý các khoản lỗ, nợ xấu của doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng; đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công.

Hồng Vân