Bộ Tài chính kịp thời triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng

11:03 | 01/04/2020

(HQ Online) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị yêu cầu cách ly toàn xã hội trên toàn quốc để phòng, chống Covid-19, Bộ Tài chính đã tiến hành ngay các giải pháp thực hiện tại cơ quan Bộ Tài chính.

bo tai chinh kip thoi trien khai cac giai phap thuc hien chi thi 16 cua thu tuong Doanh nghiệp không được giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bệnh Covid-19
bo tai chinh kip thoi trien khai cac giai phap thuc hien chi thi 16 cua thu tuong Chống dịch Covid-19, ngành Thuế tăng cường làm việc trực tuyến
bo tai chinh kip thoi trien khai cac giai phap thuc hien chi thi 16 cua thu tuong Chỉ số PMI ngành sản xuất giảm xuống mức thấp kỷ lục do ảnh hưởng của Covid-19
bo tai chinh kip thoi trien khai cac giai phap thuc hien chi thi 16 cua thu tuong
Bộ Tài chính nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng dịch Covid – 19. Ảnh M.Tuấn

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ tưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công việc bằng cách tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp, xử lý và giải quyết trực tuyến công việc được giao.

Bên cạnh đó, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; xây dựng kế hoạch bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để triển khai xử lý và giải quyết công việc trực tuyến trong 15 ngày, kể từ ngày 1/4/2020; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật mới đến làm việc tại công sở và phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được thường xuyên và thông suốt.

Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo quốc gia và của địa Phương về phòng, chống dịch Covid – 19 tại đơn vị; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

bo tai chinh kip thoi trien khai cac giai phap thuc hien chi thi 16 cua thu tuong
Bộ phận Thường trực triển khai công tác phòng, chống Covid -19 tại cơ quan Bộ Tài chính họp buổi đầu tiên vào chiều muộn 31/3. Ảnh: Đ. Minh

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đã thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Bộ Tài chính.

Ông Toán Chí Nghiêm - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài chính có 14 thành viên làm việc tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính chính, bao gồm: Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ Tài chính, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính, Văn phòng đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính.

Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo sẽ giúp việc cho lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19 tại cơ quan Bộ Tài chính; kịp thời báo cáo Bộ, đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại cơ quan Bộ Tài chính.

Đặc biệt, trực tiếp tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và kế hoạch của Bộ Tài chính; xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch bệnh Covid-19 và tổ chức, triển khai, xử lý các công việc phát sinh do dịch Covid-19 gây ra tại cơ quan Bộ Tài chính.

Thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh gây ra; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và các ảnh hưởng của dịch bệnh để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động. Bộ phận trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hồng Vân