Bộ Tài chính đứng thứ hai xếp hạng chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX 2021

13:33 | 25/05/2022

(HQ Online) - Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX 2021), 3 đơn vị có kết quả đạt trên 90% là: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tài chính trên hành trình cải cách hành chính, chuyển đổi số
Tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính thuế
Tổng cục Hải quan triển khai hàng loạt ứng dụng công nghệ thông tin
Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: H.Dịu

Chỉ số CCHC duy trì xu hướng tăng

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, chỉ số PAR INDEX 2021 “chấm điểm: 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về các bộ, cơ quan ngang bộ, 3 đơn vị đạt kết quả trên 90% như trên, 13 đơn vị có kết quả từ trên 80% đến dưới 90%. Chỉ có 1 đơn vị có chỉ số dưới 80% là Bộ Khoa học và Công nghệ với giá trị chỉ số là 78,72%.

Bộ Tài chính đứng thứ hai xếp hạng chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX 2021
Xếp hạng PAR INDEX của các bộ năm 2021.

Theo kết quả năm 2021, giá trị trung bình chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 86,07%, giảm 1,49% so với năm 2020 (đạt 87.56%). Tuy nhiên, xét trong 10 năm đánh giá, kết quả Chỉ số CCHC tiếp tục duy trì xu hướng tăng, giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2021 đã tăng cao hơn 10.69% so với năm 2012.

Phân tích giá trị trung bình các chỉ số thành phần, cho thấy: 3/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2020, tăng cao nhất là Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ”; 4/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2020, giảm thấp nhất là Chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức”.

Đánh giá về kết quả này, ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ cho rằng, các bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đã tích cực rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa các cấp theo quy định.

Bên cạnh đó, các bộ thường xuyên rà soát, xây dựng và cập nhật quy trình nội bộ, quy trình điện tử, quy trình liên thông để thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC. Nhiều bộ đã ban hành quyết định công bố nhóm TTHC liên thông thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, một số nội dung, nhiệm vụ cải cách TTHC chưa thực hiện tốt tại các bộ; thực tế, vẫn còn một số bộ chưa thực hiện tốt việc công bố, công khai TTHC, không hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và các đối tượng được khảo sát có đánh giá chưa cao về chất lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý của một số bộ, cơ quan.

Hải Phòng lần đầu bứt phá lên ngôi vị quán quân

Cùng với đó, kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm như sau: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 3 tỉnh, thành phố là: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 59 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80% chỉ có tỉnh Kiên Giang – năm thứ 2 liên tiếp tình nảy trong nhóm 5 địa phương có kết quả thấp nhất cả nước.

Xếp hạng PAR INDEX của các bộ năm 2021.
Xếp hạng PAR INDEX của các tỉnh, thành phố năm 2021.

Hải Phòng là lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân, Vĩnh Phúc cũng có lần đầu lọt nhóm 5 địa phương dẫn đầu. Ngoài ra, Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì được thành tích cao trên bảng xếp hạng.

So sánh giá trị trung bình Chỉ số CCHC giữa các vùng kinh tế: Năm 2021, tất cả 6 vùng kinh tế đều có giá trị trung bình Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2020 và đều đạt giá trị trên 80%. Khu vực Đồng bằng sông Hồng có giá trị trung bình Chỉ số CCHC cao nhất so với các khu vực còn lại, đạt 87,58%.

Đông Nam Bộ là khu vực có giá trị tăng trưởng thấp nhất trong số 6 khu vực kinh tế, chỉ tăng 1,12% so với năm 2020. Khu vực Tây Nam Bộ có giá trị trung bình Chỉ số CCHC thấp nhất, đạt 84.96% - đây cũng là khu vực có nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 2.

Nhìn chung, theo ông Nguyễn Trọng Thừa, kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực, cho thấy những nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của chính quyền các cấp ở địa phương đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, năm 2021, những nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả điểm, xếp hạng Chỉ số CCHC của một số địa phương, nhất là những tỉnh, thành phố hay khu vực kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Do đó, kết quả điểm và xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021 cũng cho thấy có sự phân hóa khá rõ giữa các chỉ số thành phần; giữa các tỉnh, thành phố và giữa các khu vực kinh tế. Lĩnh vực nào hoặc địa phương, khu vực nào chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh thì thường có kết quả Chỉ số CCHC thấp hơn so với phần còn lại.

Nhưng theo đại diện Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, một số địa phương xây dựng Kế hoạch CCHC chưa sát với thực tiễn, có nơi thực hiện còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; vẫn tồn tại tình trạng chậm công bố, công khai và cập nhật TTHC; thậm chí, một số tỉnh, thành phố vẫn còn công khai các quy định TTHC, các mẫu đơn, tờ khai tại văn bản đã hết hiệu lực thi hành, ít nhiều đã gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ vẫn còn tồn tại, nhất là các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, chính sách người có công…

Hương Dịu