Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm

11:12 | 12/12/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV về việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2021.

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Bộ Tài chính phản hồi về việc sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Bộ Tài chính không có thẩm quyền ban hành quy định thu phí thẩm định đề án đóng, mở cửa mỏ
Ảnh: H.Dịu

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Ảnh: H.Dịu

Cụ thể, nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế có quy định “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 3 quý dầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm”.

Thực tế cho thấy, một số ngành (bất động sản, thương mại, đầu tư,...) thường có doanh thu rơi vào cuối năm. Tuy nhiên, không thể dự báo trước doanh thu, lợi nhuận quý 4, do đó nếu nộp thuế trước thì thực sự khó khăn về dòng tiền của doanh nghiệp. Vì vậy, cần có văn bản hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP sao cho tạo thuận lợi cho thu nhập và không bất lợi hơn so với quy định trước đây (quý 4 nộp 80% số quyết toán năm).

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, sau khi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, một số thu nhập đã có ý kiến tương tự như ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh nêu trên. Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021, theo đó, các doanh nghiệp được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1/2021 và quý 2/2021.

Bộ Tài chính cho biết, thực tế, trong quý 2, quý 3 năm 2021 đã có 23 tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, một số tỉnh, thành phố là địa bàn kinh tế lớn, tập trung phần lớn các doanh nghiệp nhưng nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu, thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp. Bước sang quý 4/2021, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các DN dần khôi phục hoạt động, dự kiến sẽ phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp chủ yếu dồn vào quý cuối của năm.

Để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trong đó có điều khoản tạm nộp 3 quý đầu năm nêu trên.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP theo hình thức rút gọn, gửi các bộ, ngành tham gia ý kiến để trình Chính phủ ban hành.

Thùy Linh