Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu

13:59 | 30/11/2022

(HQ Online) - Sau cuộc họp với doanh nghiệp phát hành lớn trên thị trường trái phiếu DN và một số công ty chứng khoán thực hiện hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu DN có thị phần môi giới lớn để trao đổi về tình hình thị trường chứng khoán, trái phiếu DN, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các DN phát hành đề nghị thực hiện ngay các công việc nhằm ổn định và lấy lại niềm tin của thị trường.

Lấy lại niềm tin, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Quốc hội yêu cầu đánh giá kỹ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh và minh bạch
Trái phiếu doanh nghiệp khá ảm đạm trong 8 tháng đầu năm 2022 	Ảnh: ST
Bộ Tài chính đề nghị các DN phát hành TPDN thực hiện ngay các công việc nhằm ổn định và lấy lại niềm tin của thị trường. Ảnh: Internet

Ngày 23/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp phát hành lớn trên thị trường trái phiếu DN (TPDN) và một số công ty chứng khoán thực hiện hoạt động tư vấn phát hành TPDN có thị phần môi giới lớn để trao đổi về tình hình thị trường chứng khoán, TPDN và kiến nghị các giải pháp ổn định và phát triển thị trường.

Đối với các kiến nghị của DN tại cuộc họp về khôi phục lại niềm tin của thị trường, tháo gỡ khó khăn thanh khoản và hoàn thiện khung pháp lý, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp và trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền để chỉ đạo triển khai.

Sau cuộc họp, ngày 25/11/2022, Bộ Tài chính có công văn số 12389/BTC-TCNH gửi các DN phát hành đề nghị thực hiện ngay các công việc nhằm ổn định và lấy lại niềm tin của thị trường.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các DN thực hiện trách nhiệm đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư, ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính DN để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu, đảm bảo giữ uy tín của DN với nhà đầu tư và trên thị trường.

Trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, DN chủ động có kế hoạch làm việc với nhà đầu tư để có phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu phù hợp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tránh gây mất trật tự xã hội. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tuân thủ chế độ công bố thông tin về phát hành TPDN riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán trái phiếu DN ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Theo Bộ Tài chính, thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán, thị trường TPDN có nhiều biến động; thị trường xuất hiện nhiều thông tin không chính thống về các DN phát hành. Bộ Công an đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong việc thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các DN chủ động, kịp thời cung cấp thông tin để nhà đầu tư có thông tin chính thống về hoạt động của DN; xem xét sử dụng dịch vụ kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm, định giá tài sản để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của DN và công bố kết quả cho các nhà đầu tư để hiểu tình hình của DN.

Hoài Anh