Bộ Tài chính công khai báo cáo ngân sách năm 2021 dành cho công dân

15:31 | 12/11/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa chính thức công bố bản báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Quốc hội thảo luận về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách Trung ương 2021
Phấn đấu năm 2021 có 50% người dân nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng
Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách nhà nước 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020
Trong Báo cáo có ghi chú đầy đủ, cụ thể từng hạng mục trong ngân sách nhà nước để công dân dễ hiểu.
Trong Báo cáo có ghi chú đầy đủ, cụ thể từng hạng mục trong ngân sách nhà nước để công dân dễ hiểu.

Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020 và dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho người dân một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, Bộ Tài chính đã biên soạn và công bố bản “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội”.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân, kể từ năm ngân sách 2015.

Việc công khai Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.

Bản báo cáo ngân sách được in với nội dung và hình thức thể hiện đơn giản, dễ hiểu thông qua các hình ảnh, bảng, biểu đồ.

Báo cáo giúp người dân bình thường, những người nắm ít kiến thức về tài chính - ngân sách đều có thể tiếp cận và nắm bắt được các thông tin cơ bản về ngân sách nhà nước.

Thông qua đó, người dân có thể tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách và có thể đóng góp tiếng nói của mình đối với vấn đề phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đến Quốc hội thông qua các đại biểu Quốc hội.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản nhất về đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 gồm: bối cảnh thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tính đến hết tháng 10/2020; ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020.

Bản báo cáo cung cấp những thông tin, số liệu cơ bản nhất về các căn cứ vĩ mô cơ bản xây dựng dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021 cũng như dự toán thu chi ngân sách, cân đối ngân sách, cơ cấu các khoản nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

Báo cáo cung cấp thêm các thông tin về kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, giai đoạn 2021-2023 và giải pháp triển khai thực hiện, làm căn cứ để xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc công khai ngân sách của Việt Nam được Bộ Tài chính thực hiện thông qua nhiều hình thức, trong đó có Báo cáo ngân sách dành cho công dân. Điều này đã góp phần nâng cao tính minh bạch của ngân sách Việt Nam.

Theo ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, việc công bố này sẽ góp phần khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân của địa phương mình. Như vậy, người dân tại các địa phương có thể thông qua đó nắm được thông tin cơ bản về ngân sách của địa phương, có thể đóng góp tiếng nói thông qua Hội đồng nhân dân khi quyết định ngân sách của địa phương.

H.Vân