Bộ Tài chính bổ nhiệm một loạt nhân sự mới

11:59 | 12/06/2019

(HQ Online) - Thực hiện các quy định của Trung ương, Chính phủ và của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác luân phiên, luân chuyển công chức, nhằm tăng cường đội ngũ lãnh đạo cho các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tài chính đã bổ nhiệm một loạt nhân sự mới.

bo tai chinh bo nhiem mot loat nhan su moi

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Quyết định cho ông Triệu Thọ Hân

Theo đó, Bộ điều động, bổ nhiệm ông Triệu Thọ Hân, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính;

bo tai chinh bo nhiem mot loat nhan su moi

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Quyết định cho ông Đinh Trần Lợi

Điều động và giao nhiệm vụ ông Đinh Trần Lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt giữ chức Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

bo tai chinh bo nhiem mot loat nhan su moi

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng ông Lưu Đức Minh

Đồng thời, giao nhiệm vụ điều hành Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt cho ông Lưu Đức Minh, Phó Vụ trưởng;

bo tai chinh bo nhiem mot loat nhan su moi

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Quyết định cho ông Dương Bá Đức

Bổ nhiệm ông Dương Bá Đức, Trưởng phòng Vụ Đầu tư, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư.

Tại buổi Lễ công bố các Quyết định nhân sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giao nhiệm vụ cho ông Đinh Trần Lợi cần tích cực phát huy kinh nghiệm công tác hơn 34 năm trong ngành Tài chính, tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ, của Vụ để tổ chức điều hành Vụ Đầu tư, phối hợp tốt giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Bộ giao. Đối với ông Triệu Thọ Hân, với kinh nghiệm 26 năm công tác (trong đó có gần 19 năm công tác tại các doanh nghiệp nhà nước, 07 năm làm công tác quản lý nhà nước tại Kiểm toán nhà nước và Bộ Tài chính), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị ông Triệu Thọ Hân phát huy kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán để triển khai tốt nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu ông Dương Bá Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm 21 năm công tác trong ngành Tài chính, trong đó có hơn 16 năm điều hành công việc của cấp Phòng để chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp cho Vụ Đầu tư, cũng như Lãnh đạo Bộ Tài chính.

PV