Bộ Tài chính bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ

16:40 | 13/09/2021

(HQ Online) - Sáng 13/9/2021, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính,Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) và Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Bộ Tài chính bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ
Thứ trưởng Võ Thành Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Tuấn Minh giữ chức Vụ trưởng Vụ I.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Tuấn Minh - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng giữ chức Vụ trưởng Vụ I; bà Nguyễn Lê Phương Anh - Trưởng phòng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ I; bà Lê Thị Hạnh - Trưởng phòng Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Bộ Tài chính bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ

Thứ trưởng Võ Thành Hưng trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ I đối với bà Nguyễn Lê Phương Anh.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng cho rằng, các đồng chí được bổ nhiệm đều có kinh nghiệm công tác lâu năm, có năng lực và khả năng lãnh đạo điều hành.

Bộ Tài chính bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ

Thứ trưởng Võ Thành Hưng trao quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hạnh giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Đồng thời đề nghị, trên vị trí mới và lĩnh vực công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm nhanh chóng hoà nhập, tiếp cận, rà soát để nắm bắt công việc; có sự phân công, phân nhiệm các cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan và phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, chung tay hoàn thành tốt công việc được giao.

Hoài Anh