Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

18:57 | 12/08/2020

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an.

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2021: Tiếp tục giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư
Quyết tâm thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất
Cần làm tốt công tác dự báo, thanh tra chặt sử dụng ngân sách nhà nước
3216 photo1557239643216 1557239643643 crop 1557239692263658039514
Ảnh minh họa: Internet

Tại Nghị quyết, Chính phủ thông qua nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an như đề nghị của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an theo quy định.

Hương Dịu