Bộ Quốc phòng thực hiện 13 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia

10:13 | 31/05/2019

(HQ Online) - Tính đến nay, Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) đã triển khai thực hiện 13 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia và đã tiếp nhận, xử lý 13.442 hồ sơ khai báo thủ tục cho tàu, thuyền với 516 DN tham gia.

bo quoc phong thuc hien 13 thu tuc tren co che mot cua quoc gia Thủ tục biên phòng điện tử thực hiện 24/24 giờ
bo quoc phong thuc hien 13 thu tuc tren co che mot cua quoc gia Năm 2019, 13 thủ tục biên phòng điện tử sẽ được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Trong đó, 12 thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và 1 thủ tục nội bộ trên Cổng thông tin biên phòng điện tử.

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã thực hiện các thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc qua đảm bảo mục tiêu, nội dung, tiến độ đặt ra, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động thương mại.

Riêng Cơ chế một cửa ASEAN, Bộ Quốc phòng chưa tham gia triển khai. Tuy nhiên, hệ thống của Bộ Quốc phòng sẽ kết nối Cơ chế một cửa ASEAN khi có chủ trương của Chính phủ.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Đây là cơ sở pháp lý để Bộ Quốc phòng triển khai các thủ tục hành chính mới thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

bo quoc phong thuc hien 13 thu tuc tren co che mot cua quoc gia
Người dân, DN làm thủ tục biên phòng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Ảnh: H.Nụ

Việc kết nối Cổng thông tin thủ tục biên phòng với Cổng thông tin một cửa quốc gia để tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân và DN về cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, tại một số thời điểm việc khai báo, xử lý thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, sau đó chuyển các thông tin khai báo cho cổng thông tin thủ tục chuyên ngành còn chậm.

Mặc dù, danh mục thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia năm 2019 là 13 thủ tục. Nhưng theo Quyết định 15/2019/QĐ-TTg thì số thủ tục được điều chỉnh thành 10 thủ tục, do đó, cần phải sửa danh mục của Quyết định 1254/QĐ-TTg.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; phối hợp với Tổng cục Hải quan rà soát, báo cáo Thủ tướng điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng triển khai theo Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2019 để phù hợp với Quyết định 15/QĐ-TTg.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải thống nhất quy trình nghiệp vụ, bộ chỉ tiêu thông tin để kết nối các thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Đảo Lê