Bộ KH&ĐT: Chỉ đạo kiểm soát kinh doanh cầm đồ, đòi nợ ngăn chặn “tín dụng đen”

15:54 | 18/05/2019

(HQ Online) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đối với DN đăng ký thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, trong trường hợp cần thiết, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể yêu cầu người thành lập DN nộp Phiếu lý lịch tư pháp.  

bo khdt chi dao kiem soat kinh doanh cam do doi no ngan chan tin dung den Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”
bo khdt chi dao kiem soat kinh doanh cam do doi no ngan chan tin dung den Phát triển tín dụng tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng đen
bo khdt chi dao kiem soat kinh doanh cam do doi no ngan chan tin dung den Chặt đứt “vòi bạch tuộc" tín dụng đen
bo khdt chi dao kiem soat kinh doanh cam do doi no ngan chan tin dung den
Bộ KH&ĐT chỉ đạo kiểm soát kinh doanh cầm đồ, đòi nợ ngăn chặn “tín dụng đen”. Ảnh: Internet.

Về các công việc đã triển khai trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ KH&ĐT cho biết, thứ nhất, Bộ đã chỉ đạo kiểm soát việc đăng ký DN, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

Theo đó, Bộ đã chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương thực hiện việc cấp đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật tại Luật DN năm 2014, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký DN, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ KH&ĐT đang vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN, là tập hợp dữ liệu về đăng ký DN trên phạm vi cả nước và có giá trị pháp lý là thông tin gốc về DN.

Trên cơ sở các thông tin lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN, Bộ và các cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương có thể nắm bắt được tình hình đăng ký DN trong các lĩnh vực nhạy cảm, trong đó bao gồm cả dịch vụ cầm đồ, đòi nợ trên phạm vi cả nước, cũng như trong từng địa bàn cụ thể.

Các thông tin nêu trên cũng được Bộ và cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương cung cấp, trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Luật DN, khi DN đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi, DN có trách nhiệm công bố nội dung đăng ký DN trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN. Việc này giúp toàn bộ xã hội có thể thực hiện vai trò giám sát hoạt động của DN trong các lĩnh vực nhảy cảm.

Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương rà soát kỹ việc đăng ký DN và đăngký hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đối với DN đăng ký thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thì trong trường hợp cần thiết, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể yêu cầu người thành lập DN nộp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Luật DN.

Thứ hai, Bộ phối hợp với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của DN phục vụ công tác điều tra hình sự liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

Bộ KH&ĐT cho biết, theo Danh mục Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật sửa đổi Luật Đầu tư năm 2016 thì “Kinh doanh dịch vụ cầm đồ” và “Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, hiện nay, Bộ KH&ĐT đã đăng tải công khai toàn bộ Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN để các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Hoài Anh