Bộ Giáo dục nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 1 từ ngày 30/8

14:47 | 29/08/2019

(HQ Online) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1, Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

bo giao duc nhan ho so tham dinh sach giao khoa lop 1 tu ngay 308 Thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa theo chương trình mới
bo giao duc nhan ho so tham dinh sach giao khoa lop 1 tu ngay 308 “Phá sản” bộ sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT biên soạn: Vì sao?
bo giao duc nhan ho so tham dinh sach giao khoa lop 1 tu ngay 308 Đã có 2 nhà xuất bản gửi hồ sơ đăng ký thẩm định SGK lớp 1
bo giao duc nhan ho so tham dinh sach giao khoa lop 1 tu ngay 308
Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 1, từ ngày 30/8 đến ngày 5/9/2019. Ảnh ĐH.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định cần có hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa và thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng được các yêu cầu theo quy định. Đồng thời, các bản thảo sách giáo khoa này đã được tiếp thu, chỉnh sửa sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1 kết luận theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định từ ngày 30/8 đến ngày 5/9/2019. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu số lượng bản mẫu sách giáo khoa phải được bàn giao đủ 20 bộ, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được đề nghị thẩm định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, dự kiến, vào đầu tháng 10/2019, Bộ này sẽ công bố các sách, bộ sách đạt chuẩn dựa trên đánh giá của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Trên cơ sở đó, các địa phương lựa chọn sách phù hợp để từ năm học 2020-2021 Chương trình Giáo dục phổ thông mới với lớp 1 sẽ bắt đầu được thực hiện. Nếu bộ sách chưa đạt thì các tác giả vẫn có quyền chỉnh sửa, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng để thẩm định lại.

Đỗ Hòa