Biến đổi khí hậu là trở ngại lớn nhất hệ thống lương thực ASEAN phải đối mặt

21:14 | 05/05/2022

(HQ Online) - Hơn một nửa những nhà hoạch định chính sách tại khu vực Đông Nam Á tham gia khảo sát đã đồng ý rằng biến đổi khí hậu là trở ngại lớn nhất mà hệ thống lương thực ASEAN đang phải đối mặt hiện nay.

Thêm thách thức “bủa vây” an ninh lương thực toàn cầu
Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp lương thực thực phẩm cần gì?
Chủ tịch nước gửi thông điệp tại Hội nghị các hệ thống lương thực
Biến đổi khí hậu là trở ngại lớn nhất hệ thống lương thực ASEAN phải đối mặt
Các trở ngại lớn nhất mà các nước ASEAN đang phải đối mặt

Đa số tin rằng biến đổi khí hậu gây ra các tác động tiêu cực trên diện rộng đến các vấn đề nông nghiệp ở khu vực bao gồm: duy trì chất lượng đất trồng (92%); kiểm soát bệnh thực vật (88%); duy trì hiệu quả năng suất cây trồng (88%) và quản lý sâu bệnh, dịch hại (85%).

Đó là một số kết quả nổi bật vừa được công bố trong Sách Trắng nghiên cứu với tiêu đề “Khảo sát đối với các nhà hoạch định chính sách: Tác động của biến đổi khí hậu đối với nền nông nghiệp ASEAN”.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường PSB Insights cùng sự hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức CropLife châu Á.

Mục đích của nghiên cứu là để hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, sản xuất lương thực và nông dân sản xuất nhỏ trong khu vực ASEAN và phương thức để giải quyết những thách thức đó.

Đa số các nhà hoạch định chính sách tham gia khảo sát đều thống nhất cho rằng, tác động của biến đổi khí hậu là một trở ngại đáng kể mà khu vực ASEAN sẽ phải tính đến.

Khi được hỏi đâu sẽ là những trở ngại lớn nhất mà hệ thống lương thực tại quốc gia của họ sẽ phải đối mặt trong 5 năm tới, hơn một nửa (51%) cho rằng quản lý tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là thách thức cấp bách nhất hiện nay, cao hơn đáng kể so với tất cả các thách thức khác.

Họ cũng đưa ra hàng loạt những vấn đề về môi trường mà nông dân sản xuất quy mô nhỏ trong khu vực đang và sẽ phải đối mặt như: chất lượng đất, quản lý dịch hại, năng suất cây trồng và cơ hội thương mại nông sản.

Biến đổi khí hậu là trở ngại lớn nhất hệ thống lương thực ASEAN phải đối mặt
Những trở ngại lớn nhất mà hệ thống lương thực tại các quốc gia ASEAN phải đối mặt trong 10 năm tới

Gần như tất cả (95%) các nhà hoạch định chính sách được hỏi đồng ý rằng việc duy trì và cải thiện chất lượng đất là thách thức lớn nhất mà đất nước của họ phải đối mặt hiện nay.

Trong khi đó, 91% tin rằng quản lý sâu bệnh, đảm bảo đủ năng suất cây trồng, mở rộng thị trường phù hợp và cải thiện khả năng bán hàng cho nông dân cũng là những vấn đề rất đáng lưu tâm.

Khi được hỏi về các giải pháp để giải quyết các thách thức, hơn 4/5 (86%) các nhà hoạch định chính sách cho rằng việc cung cấp kiến thức và tập huấn để nông dân tiếp nhận và sử dụng các giải pháp công nghệ nông nghiệp cũng như đổi mới khoa học trong lĩnh vực này sẽ là rất quan trọng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong khu vực.

Hợp tác công-tư để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ thống lương thực trong khu vực là một giải pháp được kỳ vọng được đưa ra trong nghiên cứu lần này.

Các nhà hoạch định chính sách tham gia khảo sát đều thể hiện mong muốn Chính phủ và các tập đoàn/đơn vị tư nhân sẽ cùng nhau hợp tác để cải thiện các chương trình tập huấn và tăng cường đổi mới trong khoa học và công nghệ nông nghiệp.

Đã có khoảng 35 nhà hoạch định chính sách của các quốc gia ASEAN tham gia trong nghiên cứu lần này theo cả hai phương pháp phỏng vấn định tính và định lượng từ tháng 10/2021 tới tháng 1/2022.

Thanh Nguyễn