BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế ký kết quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác

16:37 | 09/07/2021

(HQ Online) - Ngày 9/7, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức lễ ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai ngành. Quy chế này nhằm phục vụ cho công tác quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý thuế.

Hoàn thành toàn bộ kết nối hệ thống và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện
Liên kết, chia sẻ dữ liệu kiểm tra chuyên ngành: Công nghệ thông tin là then chốt

Sau hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT, số lượng tổ chức trả thu nhập cơ quan Thuế cung cấp cho cơ quan BHXH khoảng 550 ngàn đơn vị/năm, với số lao động dao động trong khoảng 18-20 triệu người/năm.

Từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, cơ quan BHXH đã rà soát, xác định số doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động (NLĐ); qua đó đã khai thác, phát triển được thêm nhiều người tham gia.

Cụ thể, số đơn vị đăng ký tham gia là trên 115.000 đơn vị; số lao động đăng ký tham gia là trên 2,6 triệu người; số tiền truy thu BHXH, BHYT, BHTN là trên 214 tỷ đồng; số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đơn vị sử dụng lao động đã nộp là trên 3.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Quy chế số 5423 còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc do có sự khác biệt về quản lý như: Căn cứ tính BHXH và tính thuế thu nhập cá nhân; Thời gian khai BHXH và thuế thu nhập cá nhân của đơn vị sử dụng lao động; Thời gian nộp hồ sơ, quy trình nghiệp vụ của hai bên,…

Ký kết quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế.

Ký kết quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế. Ảnh: BHXH VN.

Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế được ký kết ngày 9/7 đã được hoàn thiện hơn về nội dung, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách BHXH, Luật BHXH và Luật Quản lý thuế, nhằm hướng tới mục tiêu để người lao động (NLĐ) tại mỗi đơn vị, doanh nghiệp đều được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Quy chế được thực hiện theo 6 nguyên tắc cơ bản như: nội dung chia sẻ dữ liệu phải rõ ràng, cụ thể và thuộc phạm vi quản lý của hai cơ quan; Việc chia sẻ dữ liệu dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật; việc chia sẻ dữ liệu phải đảm bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu đã được thống nhất; Việc sử dụng thông tin chia sẻ phải đúng theo quy định tại Quy chế và các quy định của pháp luật; Bảo đảm thông tin được bảo mật theo quy định của các văn bản pháp luật liên quan; các hoạt động phối hợp phải được BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

Xuân Thảo