Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

14:02 | 14/11/2019

(HQ Online) - Tính đến ngày 31/10/2019, số người tham gia BHXH đạt gần 15 triệu người, số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

bao hiem xa hoi viet nam no luc hoan thanh cac chi tieu Nâng cao chất lượng của đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
bao hiem xa hoi viet nam no luc hoan thanh cac chi tieu Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch tạo thuận tiện cho người dân
bao hiem xa hoi viet nam no luc hoan thanh cac chi tieu Sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn
bao hiem xa hoi viet nam no luc hoan thanh cac chi tieu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng

Gần 800.000 người hưởng chế độ BHTN

Theo số liệu mới nhất của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2019, số người tham gia: BHXH bắt buộc khoảng 14,898 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 488 nghìn người; Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp khoảng 14,764 triệu người; Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13,114 triệu người; Bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Về số thu, trong tháng 10, toàn ngành BHXH đã thu 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019 toàn ngành BHXH thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 3.844 tỷ đồng, thu BHTN 13.965 tỷ đồng, thu BHYT 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng 10, ngành BHXH đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đáng chú ý, ngành BHXH đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ BHTN (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ BHTN.

Trong tháng, cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người KCB BHYT. Chi BHXH, BHYT, BHTN đạt 25.751 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 246.348 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 33.133 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 122.265 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.629 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 86.321 tỷ đồng.

bao hiem xa hoi viet nam no luc hoan thanh cac chi tieu
Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao. Ảnh: Internet.

Tập trung hoàn thành dữ liệu hộ gia đình

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, BHXH Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam sẽ quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2019; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Xuân Thảo