Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 đang dần hoàn thiện

12:36 | 09/01/2020

(HQ Online) - Ngay từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc và trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ.    

bao cao tai chinh nha nuoc nam 2018 dang dan hoan thien

Kho bạc Nhà nước đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thực hiện báo cáo tài chính nhà nước
bao cao tai chinh nha nuoc nam 2018 dang dan hoan thien Báo cáo tài chính nhà nước: Thông tin tin cậy về nền tài chính quốc gia
bao cao tai chinh nha nuoc nam 2018 dang dan hoan thien Lập báo cáo Tài chính nhà nước còn nhiều khó khăn
bao cao tai chinh nha nuoc nam 2018 dang dan hoan thien
KBNN thành lập Phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước để thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước tại Trung ương. Ảnh TL.

Năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018. Để thực hiện công việc này hiệu quả, thời gian qua, Bộ Tài chính và KBNN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, cụ thể: Công văn số 2728/BTC-KBNN của Bộ Tài chính ngày 11/3/2019 và Công văn số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 sửa đổi, bổ sung Công văn số 2728/BTC-KBNN hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018; Công văn số 1800/KBNN-KTNN ngày 17/4/2019 của KBNN hướng dẫn triển khai lập BCTCNN năm 2018; Công văn số 2636/KBNN-KTNN ngày 4/6/2019 của KBNN về công tác chuẩn bị, triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước.

Đến nay, khung pháp lý cơ bản cho công tác lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 đã được ban hành. Hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước được xây dựng phù hợp, đảm bảo tổng hợp nhanh chóng, chính xác các thông tin tài chính nhà nước một cách hiệu quả, kịp thời, đầy đủ.

Bên cạnh đó, KBNN đang tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước để các đơn vị bên ngoài có thể gửi thông tin tài chính cho KBNN theo hình thức điện tử; đồng thời, hỗ trợ KBNN tiếp nhận hoặc nhập thủ công thông tin tài chính nhà nước do các đơn vị gửi, tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện.

KBNN cũng đã đưa vào vận hành chính thức Cổng tiếp nhận thông tin từ các đơn vị bên ngoài; các hạng mục khác dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ giữa tháng 7/2019.

Đặc biệt, KBNN đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức tại KBNN Trung ương. Theo đó, chuyển đổi Vụ Kế toán nhà nước thành Cục Kế toán nhà nước theo Quyết định số 1960/QĐ-BTC ngày 28/9/2015; thành lập Phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước để thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước tại Trung ương.

KBNN đã bổ sung nhiệm vụ thực hiện tổng kế toán nhà nước cho bộ phận kế toán tại KBNN tỉnh, thành phố và KBNN quận, huyện. Theo đó, đến nay, KBNN đã cơ bản hoàn thiện công tác kiện toàn bộ máy kế toán để sẵn sàng cho việc thực hiện Tổng kế toán nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Để hoàn thành việc lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 phù hợp với các quy định hiện hành, trong thời gian tới, KBNN nghiên cứu hoàn thiện, trình Bộ Tài chính phê duyệt nội dung kỹ thuật nghiệp vụ gồm: Phương án tổng hợp, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018; nội dung, biểu mẫu cung cấp thông tin tài chính năm 2018 của các cơ quan quản lý (Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam…) để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Dự kiến, tháng 1/2020 này, KBNN thực hiện tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc và trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội cùng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (tháng 3/2020); báo cáo Quốc hội (tháng 5/2020).

KBNN yêu cầu KB các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính địa phương trong việc đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị cung cấp thông tin tài chính năm 2018 cho KBNN đồng cấp.

Trong quá trình triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước, KBNN địa phương phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc về KBNN Trung ương để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Theo đánh giá của KBNN, việc lập thành công báo cáo tài chính nhà nước sẽ góp phần vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công tại Việt Nam để hướng tới một nền tài chính ngày càng công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thùy Linh