Ban hành nghị quyết đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm?

18:52 | 07/07/2020

(HQ Online) - Bộ Kế KH&ĐT vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện việc lập quy hoạch vùng của các vùng kinh tế trọng điểm
Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm phải đi đầu trong phục hồi kinh tế sau dịch
Số hóa- Nền tảng thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh
2120 dji 0038 fixed2 banner 20190727t100420091234
Hà Nội và TPHCM là hai cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước bình quân trong giai đoạn 2011-2019

Theo Tờ trình, thời gian qua, các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) đã có sự tăng trưởng cao, đóng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế của cả nước. Trong giai đoạn 2011 - 2019, GRDP của 4 vùng kinh tế trọng điểm bình quân mỗi năm tăng 7,25%.

Hà Nội và TPHCM là hai cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước bình quân trong giai đoạn 2011-2019 tương ứng đạt 13,08% và 19,9%.

Quy mô kinh tế của các vùng KTTĐ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong quy mô GDP cả nước. Quy mô GRDP của 4 vùng KTTĐ so với GDP của cả nước giai đoạn 2011 – 2019 luôn ở mức trên 70%, tỷ trọng GRDP/GDP năm 2019 của cả 4 vùng KTTĐ là 72,95%.

Mặc dù vậy, các vùng KTTĐ chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế sẵn có, để thực sự “mở khóa” các cơ hội phát triển, đồng thời đang đối diện nhiều thách thức, như tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, huy động nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng còn hạn chế nhất là hạ tầng giao thông; cơ chế điều phối vùng chưa thực sự hiệu quả...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế trong nước, theo đó, các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước, phát triển du lịch của các vùng KTTĐ đều thấp hơn so với cùng kỳ.

Để khắc phục những hạn chế, hồi phục nhanh và tạo đà tăng trưởng của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong vùng KTTĐ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với nỗ lực, quyết tâm cao nhất vượt qua khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh, đổi mới, sáng tạo để cộng hưởng sự phát triển của vùng vì sự phát triển chung của đất nước là cần thiết.

Hoài Anh