Bà Rịa – Vũng Tàu: Tỷ trọng thu nội địa tăng cao

16:25 | 05/02/2020

(HQ Online) - Theo UBNB tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT), trong những năm gần đây, hoạt động thu ngân sách của tỉnh có chuyển biến tích cực với tỷ trọng thu nội địa có đóng góp ngày càng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN). 

ba ria vung tau ty trong thu noi dia tang cao
Tỉnh BR-VT đang tập trung các nguồn lực để phát triển Cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế. 

Theo thống kê của UBND tỉnh BR-VT, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách của tỉnh ngày càng tăng, trong khi đó tỷ trọng thu từ dầu thô và XNK có xu hướng giảm. Cụ thể, nguồn thu từ dầu thô năm 2016 là 22.485 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,4%, dự toán năm 2020 là 19.600 tỷ đồng chiếm 25,8% tổng thu ngân sách nhà nước, giảm 10,6% so với năm 2016. Nguồn thu từ XNK năm 2016 là 16.492 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26,7%, dự toán năm 2020 là 20.000 tỷ đồng chiếm 26,3% tổng thu NSNN, giảm 0,4% so với năm 2016. Nguồn thu từ nội địa năm 2016 là 22.724 tỷ đồng chiếm 36,8%, dự toán năm 2020 là 36.443 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng thu NSNN, tăng 11,1% so với năm 2016.

Mặc dù có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, theo UBND tỉnh BR-VT, những tác động lan tỏa giá dầu suy giảm trong giai đoạn 2016-2020, thay đổi trong chính sách thuế (miễn, giảm, gia hạn thuế) và ảnh hưởng từ sự suy giảm kinh tế toàn cầu... đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thu ngân sách nhà nước của tỉnh đặc biệt là phần thu từ nội địa trong giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể thu ngân sách phần nội địa trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 5 năm (2016-2020) là 151.676 tỷ đồng, ước đạt 87,4% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tốc độ tăng bình quân hằng năm 5,82%. Nguyên nhân chủ yếu là do thu ngân sách phần nội địa các năm 2016, 2017 không đạt kế hoạch đề ra. 

Trong năm 2019, tỉnh BR-VT đạt mốc quan trọng về thu ngân sách với tổng thu đạt 89.000 tỷ đồng, trong đó hơn 60.000 tỷ đồng thu từ nội lực của nền kinh tế, 29.000 tỷ đồng thu từ dầu khí. Nếu trừ đi 29.000 tỷ đồng thu từ dầu khí thì năm 2019, BR-VT vẫn vượt Đồng Nai và Bình Dương, trở thành địa phương đứng top 3 cả nước sau TPHCM (400.000 tỷ đồng) và Hà Nội (hơn 200.000 tỷ đồng) thu nộp ngân sách trung ương.

Trong năm 2020, tỉnh BR-VT được giao chỉ tiêu thu ngân sách 76.043 tỷ đồng, bằng 102,2% so với dự toán năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô là 19.600 tỷ đồng bằng 85%; Thu từ XNK là 20.000 tỷ đồng, bằng 100,3%; thu nội địa là 36.443 tỷ đồng, tăng 16%, so với dự toán năm 2019.

 

Nguyễn Huế