Ảnh hưởng Covid-19 là nguyên nhân chính khiến TPHCM giải ngân vốn thấp

18:41 | 29/06/2022

(HQ Online) - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của UBND TPHCM trong nửa đầu năm 2022 chỉ đạt hơn 17%. Có nhiều nguyên nhân, song ảnh hưởng của dịch Covid-19 là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả giải ngân đạt thấp.

Giải ngân vốn đầu tư công dần cải thiện
Kho bạc Nhà nước: Tìm điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
Những toa tàu metro đã được nhập khẩu về phục vụ tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. 	Ảnh: T.H
Những toa tàu metro đã được nhập khẩu về phục vụ tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Ảnh: T.H

Tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp

Trong năm 2022, UBND TPHCM đã giao và phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn là 31.943,648 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương 2.479,64 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương trên 29.464 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước TPHCM, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố đã giải ngân đến ngày 23/6 đạt 5.941,864 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 17% tổng kế hoạch vốn giao.

Theo UBND TPHCM, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa nhiều so với các năm trước đây do nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chủ yếu là ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Theo đó, việc tái khởi động thi công các dự án các tháng đầu năm 2022 có độ trễ nhất định sau thời gian TPHCM thực hiện ứng phó với tình hình dịch Covid-19; chi phí đầu vào không ổn định và có xu hướng tăng...

Tỷ lệ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa đạt như kỳ vọng. Mặc dù lãnh đạo TPHCM đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhưng công tác thực hiện các dự án đầu tư công vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, ngoài các nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công như dịch bệnh Covid-19, giá nguyên vật liệu đầu vào, chuỗi cung ứng, thị trường tiêu thụ, khó khăn vướng mắc về thực hiện các quy định về đầu tư công, về sử dụng vốn ODA... còn có các nguyên nhân chủ quan, như: Các khó khăn liên quan công tác giải phóng mặt bằng; cần phải có thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án trên cơ sở Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 nguồn vốn địa phương củaUBND Thành phố; quyết định về giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương vào cuối tháng 2/2022 muộn hơn so với cùng kỳ;... cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các cơ quan, đơn vị.

Là đơn vị quản lý, theo dõi vốn đầu tư công, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TPHCM cho biết, qua theo dõi, khối lượng nghiệm thu thực tế trên các công trường hiện nay rất chậm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này từ tác động ảnh hưởng bởi xung đột Nga - Ukraine, giá xăng dầu thế giới, đặc biệt giá xăng trong nước tăng ảnh hưởng đến tất cả các loại giá vật liệu đầu vào của ngành xây dựng, dẫn đến nhà thầu theo hợp đồng không điều chỉnh giá chỉ làm cầm chừng.

Điều chỉnh vốn cho dự án giải ngân cao

Trước thực trạng kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, UBND TPHCM đã ban hành một loạt giải pháp, chương trình cụ thể.

Trong đó, TPHCM đã ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 vào cuối tháng 4/2022. Trong đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mang tính thường xuyên, đặc thù của công tác giải ngân vốn đầu tư công cho các cơ quan thực hiện, đảm bảo tối đa việc hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện.

Đặc biệt, phải linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn, kịp thời tham mưu điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hấp thụ vốn tốt, bổ sung vốn cho các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định và đủ điều kiện để bố trí vốn.

Tiếp tục tổ chức hiệu quả các Hội nghị giao ban rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công định kỳ hàng tháng, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho các chủ đầu tư.

Ngoài các giải pháp mang tính thường xuyên nêu trên, TPHCM triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

Thủ trưởng các đơn vị, các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về thanh toán, quyết toán giá trị công trình và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, báo cáo ngay tình trạng các nhà thầu triển khai chậm trễ, không đảm bảo năng lực, chất lượng, tiến độ, không thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Tăng cường cải tiến hệ thống quản lý đầu tư công của Thành phố, bổ sung và tích hợp các tính năng giám sát tiến độ thực hiện dự án, liên thông với các cơ quan quản lý tài chính như Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố để cập nhật kịp thời kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TPHCM họp giao ban định kỳ với cơ quan, đơn vị chủ đầu tư đang quản lý các dự án vốn lớn để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt tỷ lệ 100% tổng số vốn giao theo đúng các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Lê Thu