94 đợt chào gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đã được thực hiện qua Hệ thống quản lý ngân quỹ

09:54 | 27/04/2021

(HQ Online) - Tính đến ngày 22/4, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện các đợt chào gửi tiền qua Hệ thống quản lý ngân quỹ với tổng số tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đạt gần 276.000 nghìn tỷ đồng.

Đã hạn chế tối đa giao dịch bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Thương mại điện tử qua biên giới sẽ vào “quỹ đạo” khi có nghị định quản lý
Gần 80 nghìn tỷ đồng được Kho bạc gửi có kỳ hạn tại ngân hàng bằng phương thức điện tử
Ảnh: Thuỳ Linh.
Đã có 94 đợt chào gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đã được thực hiện qua Hệ thống quản lý ngân quỹ. Ảnh: Thuỳ Linh.

Triển khai Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước về việc gửi tiền có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương thức điện tử, Kho bạc Nhà nước đã thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống Quản lý ngân quỹ để thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại kể từ ngày 1/12/2020.

Sau 1 thời gian ngắn thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại qua Hệ thống quản lý ngân quỹ, đến thời điểm hiện tại, tổng số đợt chào gửi qua hệ thống là 94 đợt với tổng số tiền gửi đạt gần 276.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tổng thời gian thực hiện 1 giao dịch là 4 ngày làm việc (rút ngắn 2 ngày so với quy định tại Thông tư số 64/2019/TT-BTC).

Theo Kho bạc Nhà nước, sự chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, thực hiện các giao dịch quản lý ngân quỹ (từ bước gửi thông báo nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn, mở bản chào nhận tiền gửi, xác định kết quả đợt chào đến việc ký kết hợp đồng, lưu trữ, quản lý thông tin giao dịch) đã góp phần từng bước hình thành Kho bạc số.

Đồng thời nghiệp vụ này cũng đảm bảo sự kiểm tra, giám sát giữa các cán bộ/bộ phận trong quá trình thực hiện giao dịch, từ đó, đảm bảo sự minh bạch, khách quan.

Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, theo dõi, đảm bảo Hệ thống Quản lý ngân quỹ vận hành thông suốt, an toàn, bảo mật và hiệu quả.

Thùy Linh