90% đơn vị sử dụng ngân sách đã cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động

09:44 | 06/10/2022

(HQ Online) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tích cực hiện đại hóa trong công tác quản lý thu, chi ngânsách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục hành chính.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. 	Ảnh: TL
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Ảnh: TL

Kho bạc Nhà nước đã hiện đại hóa về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt chẽ ngân sách nhà nước hướng đến mục tiêu xây dựng Kho bạc điện tử, tiến tới Kho bạc số với 3 không: “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”.

Hiện nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Kho bạc Nhà nước hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Kho bạc Nhà nước với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh đạt 99% lượng chứng từ chi của toàn quốc trên TABMIS.

Báo cáo cho thấy đã có 90% đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động để tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản và kết quả xử lý giao dịch hồ sơ chứng từ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm phòng ngừa rủi ro và công khai minh bạch.

Mới đây, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2025, Kho bạc Nhà nước vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc số, cơ bản toàn bộ các giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo phương thức điện tử, liên thông dữ liệu số của các khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước. Chia sẻ thông tin, dữ liệu thu, chi ngân sách nhà nước theo thời gian thực; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng kiểm soát rủi ro.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-BTC về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước, phát triển Chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1953/QĐ-KBNN về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước. Thực hiện nghiên cứu triển khai hệ thống phần mềm dịch vụ nhận diện khuôn mặt và tích hợp với một số phần mềm phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước; nâng cấp để tích hợp Chương trình thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại và Chương trình giao diện thanh toán liên ngân hàng thành Hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung.

Thùy Linh