9 tháng: Thanh tra ngành Tài chính phát hiện nhiều vụ việc vi phạm

15:45 | 28/10/2019

(HQ Online) - Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra Bộ Tài chính, qua 9 tháng đầu năm 2019, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã khẩn trương, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính.

9 thang thanh tra nganh tai chinh phat hien nhieu vu viec vi pham Điểm mặt doanh nghiệp "phù phép" cho Asanzo trốn thuế
9 thang thanh tra nganh tai chinh phat hien nhieu vu viec vi pham Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp
9 thang thanh tra nganh tai chinh phat hien nhieu vu viec vi pham Cục Thuế Hà Nội: Hoàn thành hơn 12 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra
9 thang thanh tra nganh tai chinh phat hien nhieu vu viec vi pham
Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước qua thanh tra là 8.050.647 triệu đồng.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 57.841 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 308.166 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 10.521 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 33.223.160 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.514.440 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 8.050.647 triệu đồng.

Nhìn vào từng lĩnh vực cụ thể, trong 9 tháng qua, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 21 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra hành chính. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 1.728.681 triệu đồng.

Toàn hệ thống Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra 52.989 cuộc và kiểm tra 308.166 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 31.556.991 triệu đồng.

Toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 2.276 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 192.296 triệu đồng; số tiền ấn định thuế là 963.346 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 310.385 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 1.300.635 triệu đồng. Toàn ngành Hải quan cũng chủ trì bắt giữ 10.521 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 936.234 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 191.632 triệu đồng.

Trong khi đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 924 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm:174 cuộc thanh tra chuyên ngành và 750 cuộc kiểm tra nội bộ. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.303 triệu đồng; ban hành 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 77 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 1.482 triệu đồng.

Tổng cục Dự trữ nhà nước đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành 9 tháng đầu năm 2019 là 95 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để các đơn vị hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý hàng dự trữ theo quy định, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong hệ thống Dự trữ nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán nhà nước tiến hành ít hơn, chỉ 50 cuộc thanh tra kiểm tra sau 9 tháng, song, kết quả cũng khá đáng kể. Qua công tác thanh kiểm tra cũng như kết quả giám sát thường xuyên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành 309 quyết định xử phạt hành chính đối với 217 cá nhân, 92 tổ chức với tổng số tiền phạt là 20.700 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2019 là 2.150 triệu đồng.

Hồng Vân