8.617 doanh nghiệp, người nộp thuế tại Hà Nội được chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

10:23 | 30/11/2021

(HQ Online) - Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thuế Hà Nội, tính đến hết ngày 27/11/2021, trên địa bàn TP Hà Nội đã có 8.617 doanh nghiệp, người nộp thuế được cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Hộ kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn điện tử cần điều kiện gì?
Cục Thuế Hà Nội đặt lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử
Cơ quan Thuế sẽ xác định số tiền chậm nộp được miễn của người nộp thuế
8.617 doanh nghiệp, người nộp thuế tại Hà Nội được chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Trên địa bàn TP Hà Nội đã có 8.617 doanh nghiệp, người nộp thuế được cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, có 687 trường hợp không được chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng số thông báo cơ quan Thuế đã ký số và gửi thông báo cho người nộp thuế là 9.304.

Mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các tổ chức cung cấp giải pháp để thống nhất kế hoạch triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, nắm bắt những khó khăn vướng mắc của tổ chức cung cấp giải pháp và của doanh nghiệp; gửi danh sách các doanh nghiệp, người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tới các tổ chức cung cấp giải pháp; tới bộ phận thanh tra kiểm tra, chi cục thuế để thực hiện thông báo, đôn đốc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai từng ngày đối với từng doanh nghiệp theo năng lực triển khai của từng nhà cung cấp theo 3 nhóm: nhóm doanh nghiệp là khách hàng của các nhà cung cấp giải pháp đã được Tổng cục Thuế công khai đủ điều kiện theo quy định trên website của Tổng cục Thuế; nhóm doanh nghiệp là khách hàng của các nhà cung cấp giải pháp chưa được Tổng cục Thuế chấp thuận; nhóm khách hàng chưa có nhà cung cấp giải pháp.

Ông Mai Sơn – Thành uỷ viên, Cục trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo hoá đơn điện tử tại Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp, kiểm soát các nhà cung cấp giải pháp hoàn thành nâng cấp hạ tầng, ứng dụng, đường truyền để triển khai đôn đốc doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi ngay sau khi nhà cung cấp đáp ứng; giám sát chất lượng triển khai của các nhà cung cấp giải pháp, đảm bảo ổn định tối đa trong quá trình chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện phân nhóm người nộp thuế, phê duyệt đăng ký sử dụng hóa đơn có mã/ không mã,… tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu thay đổi khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Tới đây, Cục Thuế này sẽ tiếp tục gửi tài liệu tập huấn, hướng dẫn chi tiết tới từng doanh nghiệp qua email, giải đáp vướng mắc qua các số điện thoại đường dây nóng, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Thùy Linh