8 điểm mới trong quy trình khai thác, phát triển đối tượng BHXH, BHYT

09:00 | 08/08/2020

(HQ Online) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế sẽ được xây dựng, bổ sung với 8 điểm mới, giúp các địa phương, đơn vị, các đại lý vận dụng vào tình hình thực tế để mở rộng, phát triển đối tượng.

Từ 1/8 chỉ sử dụng đầu số 8079 trong tra cứu BHXH, BHYT
Triển khai 2 dịch vụ tin nhắn mới trong lĩnh vực BHXH, BHYT
Đề xuất, nghiên cứu tăng hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng đặc biệt
Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân
Thanh tra 80 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
Cho phép bảo hiểm thương mại tham gia vào BHYT xã hội
8 diem moi trong quy trinh khai thac phat trien doi tuong bhxh bhyt
Cán bộ BHXH tới từng thôn, bản tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Ảnh: ST

Mở rộng và phát triển trên 12.000 đại lý thu

Sau gần 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy định hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH, nhìn chung BHXH các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai có hiệu quả Quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý đại lý thu thống nhất trên toàn quốc; hoạt động của đại lý thu đã đi vào nề nếp. Tính đến ngày 31/3/2020 đã mở rộng và phát triển được trên 12.000 đại lý thu với trên 37.000 điểm thu và trên 52.000 nhân viên đại lý thu. Qua hệ thống đại lý thu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, hàng năm đều đạt Kế hoạch Thủ Tướng Chính phủ giao về phát triển đối tượng.

Đánh giá về việc phát triển các đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH Việt Nam đã tập trung xây dựng, triển khai nội dung sắp xếp bộ máy tinh gọn, tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả của các đại lý thu, xây dựng các đại lý chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. BHXH Việt Nam đã phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó có Bưu điện Việt Nam và thông qua tổ chức tài chính, Ngân hàng Thế giới soạn thảo bộ kỹ năng quản lý, các bước quy trình khai thác BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng, đóng một phần, gọi chung là BHYT hộ gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy, một số quy định cũng còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung. Ví dụ, chưa quy định về pháp nhân đối với một số tổ chức làm đại lý thu, chưa quy định đối với đại lý thu được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ khác.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu còn chưa được chú trọng; nhân viên đại lý thu chưa chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa chủ động trong việc tiếp cận đến một số địa bàn rộng, dân cư không tập trung và chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT.

Ngoài ra, với chủ trương hướng đến xây dựng một hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp nên cần xây dựng các điều kiện làm đại lý thu, nhân viên đại lý thu chặt chẽ hơn; từ trước đến nay chưa có tài liệu hay văn bản hướng dẫn cho cán bộ đi tuyên truyền, tư vấn phát triển đối tượng về các quy trình cần thực hiện, tư vấn cho đối tượng, chủ yếu các tỉnh, các đại lý, các nhân viên tự mày mò làm theo khả năng, kinh nghiệm của bản thân.

Nhiều điểm mới, tiện ích mới

Theo ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban thu (BHXH Việt Nam), quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT sẽ được xây dựng, bổ sung với 8 điểm mới, bao gồm: Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia dùng chung cho cả BHXH tự nguyện, BHYT; bổ sung nội dung phân cấp quản lý của BHXH tỉnh, BHXH huyện; bổ sung nội dung chế độ thông tin báo cáo cụ thể đối với nhân viên đại lý, đại lý, BHXH huyện, BHXH tỉnh; quy định những bước cụ thể và lồng ghép kỹ năng thực hiện trong quy trình; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan BHXH tỉnh, huyện, đại lý, nhân viên đại lý; Bổ sung minh họa, giả định cụ thể về mức đóng, mức hưởng của người tham gia BHXH; Quy trình khai thác, phát triển đối tượng bao gồm 2 quy trình là tư vấn trực tiếp cho cá nhân và tổ chức Hội nghị khách hàng; Bổ sung một số lợi ích của BHXH tự nguyện, BHYT và một số tình huống cụ thể.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) cho biết, hiện nay, Trung tâm CNTT đang thực hiện trích xuất dữ liệu để cung cấp kịp thời cho địa phương, phục vụ hiệu quả cho công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, Trung tâm CNTT cũng đã triển khai thực hiện giao dịch điện tử, thanh toán trực tuyến đối với người tham gia BHXH, BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cũng theo Phó Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam), trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ triển khai một ứng dụng trên thiết bị di động, giúp người dân có thể tra cứu các thông tin cá nhân liên quan đến thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, thời gian đóng - hưởng… nếu được lồng ghép cùng với công tác phát triển đối tượng sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho người tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, công tác truyền thông có vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bền vững. Thông qua công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, giúp nhân dân, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Vì vậy, nhân viên đại lý thu đi tuyên truyền, vận động cần phải được đào tạo bài bản, toàn diện về kiến thức, hiểu biết, nắm vững chính sách BHXH, cách thức, kỹ năng tiếp cận người dân. Đồng thời, cần ban hành bộ tài liệu truyền thông rút ra từ thực tiễn công tác truyền thông, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Nội dung bộ tài liệu phù hợp, gắn liền với thực tế, đơn giản, dễ hiểu, cô đọng, chính xác để người dân dễ nắm bắt được chính sách BHXH tự nguyện, BHYT.

Xuân Thảo