7 doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung

15:55 | 26/12/2022

(HQ Online) - 7 doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung niên vụ 2021-2022, trong đó 100.000 tấn đường thô và 25.000 tấn đường tinh luyện.

Nhập khẩu 113.000 tấn đường theo phương thức đấu giá
Điều kiện để được nhập khẩu đường áp thuế trong hạn ngạch thuế quan
Phân giao hạn ngạch thuế quan nhập đường theo phương thức đấu giá như thế nào?
Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: T.H
Hải quan An Giang kiểm tra đường nhập khẩu. Ảnh: T.H

Cụ thể, tại Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá diễn ra vào ngày 26/12, tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao là 125.000 tấn (mã HS 17.01), trong đó có 100.000 tấn đường thô và 25.000 tấn đường tinh luyện.

Theo đó, 5 thương nhân được phân giao hạn ngạch nhập khẩu 100.000 tấn đường thô bổ sung gồm: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa: 20.000 tấn; Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa: 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi: 20.000 tấn.

2 thương nhân được phân giao hạn ngạch nhập khẩu 25.000 tấn đường tinh luyện bổ sung của niên vụ 2021-2022 gồm: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam: 20.000 tấn; Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam: 5.000 tấn.

N.Linh