63/63 địa phương đều đã hoàn thành vượt mức dự toán thu

08:27 | 10/01/2020

Năm 2019 được ghi nhận là năm thắng lợi của ngành Thuế trong công tác thu ngân sách. Nhiều cục thuế trên cả nước có số thu vượt sự mong đợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6363 dia phuong deu da hoan thanh vuot muc du toan thu Năm 2020, ngành Thuế đặt mục tiêu thu ngân sách vượt tối thiểu 3% dự toán
6363 dia phuong deu da hoan thanh vuot muc du toan thu Thực hiện dự toán ngân sách, địa phương chỉ được phép vay bù đắp bội chi trong hạn mức
6363 dia phuong deu da hoan thanh vuot muc du toan thu Thêm nhiều cục thuế báo tin vui thu ngân sách vượt dự toán
6363 dia phuong deu da hoan thanh vuot muc du toan thu Nhiều cục thuế địa phương đã hoàn thành dự toán 2019
6363 dia phuong deu da hoan thanh vuot muc du toan thu Thu nội địa 11 tháng, có 10/18 khoản thu sắc thuế hoàn thành dự toán
6363 dia phuong deu da hoan thanh vuot muc du toan thu
Tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý hoàn thành 108,6% so với dự toán. Ảnh: T.L

Liên tiếp vượt dự toán

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, lũy kế cả năm 2019, tổng thu do cơ quan Thuế quản lý là 1.275.868 tỷ đồng, bằng 109,2% dự toán. Số thu này vượt tới 107.768 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 702.531 tỷ đồng, bằng 116,9% dự toán. Có thể nói, đây là năm đầu tiên sau nhiều năm cơ quan Thuế đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, trong đó thu ngân sách Trung ương vượt 1,4% so với dự toán (tương đương vượt 7.800 tỷ đồng), thu ngân sách địa phương vượt 15,3% (vượt 92.100 tỷ đồng).

Cục Thuế Phú Yên là một trong những đơn vị có số thu vượt dự toán cao nhất cả nước. Đến 31/12, đơn vị thu đạt 6.300 tỷ đồng, bằng 183% dự toán pháp lệnh, tăng 41% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, số thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đạt 4.100 tỷ đồng, bằng 144% dự toán pháp lệnh. Thống kê cho thấy, có 15/18 khoản thu đạt 100% dự toán tỉnh giao; có 10/10 đơn vị thu đạt và vượt dự toán tỉnh giao.

Kết thúc năm 2019, tổng số thu nội địa trên địa bàn do Cục Thuế tỉnh Nghệ An quản lý đạt 14.693 tỷ đồng, bằng 135% dự toán Trung ương, 111% dự toán phấn đấu, 125% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 18% so với thực hiện năm 2018. Với kết quả này, số thu nội địa của Nghệ An đã vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao hơn 2.600 tỷ đồng. Hầu hết các khoản thu đều tăng. Có 13/15 khoản thu hoàn thành vượt dự toán được giao... Một số khoản vượt cao như: Thu từ công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh vượt 5% dự toán; lệ phí trước bạ vượt 32% dự toán, thu thuế bảo vệ môi trường vượt 21%; tiền thuê đất vượt 42%... Đây là kết quả thu cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của Cục Thuế Nghệ An cả về tỷ lệ hoàn thành dự toán và tốc độ tăng so với cùng kỳ, góp phần giúp tỉnh chủ động trong việc cân đối ngân sách trên địa bàn.

Năm 2019 tiếp tục là năm ngành Thuế Đắk Lắk để lại nhiều dấu ấn trong công tác quản lý điều hành và kết quả thu ngân sách nhà nước. Theo báo cáo của Cục Thuế Đắk Lắk, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đến 31/12/2019 ước đạt 6.910 tỷ đồng, đạt 127% dự toán pháp lệnh, đạt 101,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 17,6% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, nhiều khoản thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Thu từ khu vực quốc doanh tăng 10,1%, lệ phí trước bạ tăng 20,5%, thuế Thu nhập cá nhân tăng 10,8%, thuế bảo vệ môi trường tăng 53,8%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 21%, thu phạt tăng 11,3%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Cục Thuế Đắk Lắk thu vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Tin vui của ngành Thuế trong năm 2019 là tất cả 63/63 địa phương đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu. Một số đơn vị có tình hình thu khó khăn đã dốc sức toàn diện những ngày cuối năm để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, thắng lợi của ngành Thuế là do có sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

Phấn đấu vượt thu tối thiểu 3%

Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách 10 năm 2011-2020 và 5 năm 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền.

Theo Tổng cục Thuế, triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, môi trường kinh doanh được cải thiện, cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch hợp lý với nòng cốt là ngành công nghiệp chế biến... Tuy nhiên, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nền kinh tế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ mặt trái của việc chuyển dịch dòng vốn đầu tư, hội nhập quốc tế liên quan đến xuất xứ hàng hóa, điều hành chính sách tiền tệ, cùng áp lực về cơ sở hạ tầng kinh tế, an sinh xã hội và diễn biến phức tạp bất thường về tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Do vậy, để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5490/TCT-DT yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách. Tập trung triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngành Thuế đã phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2020. Đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thưc hiện kê khai thuế kịp thời, nộp đúng, đủ số thuế phát sinh phải nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật. Tập trung đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh tạm nộp của quý IV/2019 vào ngân sách nhà nước trước ngày 23/01/2020.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế yêu yêu cầu các cục thuế địa phương chỉ đạo, điều hành thu ngân sách và tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ thuế. Năm 2020, số thu của các cục thuế phải vượt tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh.

Thùy Linh