6 nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tài chính

19:34 | 30/11/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2188/QĐ-BTC về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
Quy định mới về mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
Bồi dưỡng kỹ năng cho công chức, viên chức Hải quan chuyên nghiệp
Lô hàng nhập lậu trị giá lớn ngụy trang sò huyết đang được Cục Hải quan TPHCM mở rộng điều tra, xác minh để xem xét khởi tố hình sự; 	Ảnh: T.H
Có 4 tiêu chí để đánh giá, xếp loại công chức viên chức của Bộ Tài chính. Ảnh: T.H

Theo đó, đánh giá, xếp loại chất lượng phải đảm bảo 6 nguyên tắc. Trước hết, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm được thực hiện theo từng năm công tác; bảo đảm đúng thẩm quyền, khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

Đồng thời, phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc, số lượng công việc được giao theo kế hoạch; nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; mức độ khó khăn, phức tạp, yêu cầu về trình độ chuyên môn của công việc; sản phẩm cụ thể và các yếu tố khách quan khác.

Các nhiệm vụ được giao không hoàn thành hoặc chậm tiến độ do yếu tố khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền xác nhận thì được xem xét khi đánh giá, xếp loại chất lượng.

Nguyên tắc tiếp theo là, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, lĩnh vực công tác được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

Nguyên tắc thứ tư là, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật (nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm...) trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nguyên tắc tiếp theo, khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm.

Nguyên tắc cuối cùng, khi công chức, viên chức đã được đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không bảo đảm tiêu chí của mức đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng lại theo trình tự, thủ tục từ đầu.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức, viên chức được xếp loại chất lượng theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Về tiêu chí chung đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, có 4 tiêu chí: chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tiêu chí về đạo đức, lối sống quy định, công chức viên chức Bộ Tài chính không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, của quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Hoài Anh