5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023

15:32 | 01/12/2021

(HQ Online) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023 trình Chính phủ cho ý kiến thông qua, trước khi trình các cấp có thẩm quyền.

Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Thủ tướng: Huy động mọi nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội
“Cộng hưởng” chính sách tài khoá và tiền tệ giúp kinh tế phục hồi
Cần xây dựng gói kích thích kinh tế đủ lớn để phục hồi kinh tế trong năm 2022

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo Đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023 trình Chính phủ cho ý kiến thông qua để triển khai các bước tiếp theo trình các cấp có thẩm quyền, đó là trình Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương, đường hướng và trình Quốc hội để xem xét thông qua các giải pháp, cơ chế chính sách, đặc biệt là các giải pháp, chính sách liên quan đến tài khóa và tiền tệ thuộc đến thẩm quyền của Quốc hội.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, có 5 nhóm chính sách được đề xuất tại Chương trình. Trong đó nhóm giải pháp thứ nhất là chính sách về phòng, chống dịch bệnh và y tế. Trong đó, về phòng, chống dịch bệnh có 2 nội dung chính liên quan đến các giải pháp thực hiện quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", để thực hiện được các mục tiêu này thì có rất nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện liên quan đến vắc xin, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như xét nghiệm, cách ly và điều trị. Tất cả các giải pháp này đều cần đến kinh phí và đều được thể hiện trong gói chính sách về tài khóa và tiền tệ để đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và theo quan điểm chung đây là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện các nhóm giải pháp khác.

Nhóm giải pháp thứ hai về an sinh xã hội, quan điểm chính của nhóm giải pháp này liên quan đến quan điểm tổng thể của Đề án phục hồi kinh tế, đó là song hành phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Trong nhóm giải pháp này, nhiều nhóm đối tượng bị ảnh hưởng được nghiên cứu và mở rộng thêm, trong đó có đề cập đến các đối tượng như công nhân trong khu công nghiệp để lôi kéo, giữ chân, hấp dẫn công nhân quay trở lại làm việc.

Đồng thời, tạo điều kiện cho những lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có điều kiện ăn ở, sinh hoạt đảm bảo cuộc sống lâu dài. Trong nhóm giải pháp thứ hai này cũng có các giải pháp về tiền tệ là cho vay ưu đãi đối với các đối tượng, trong đó tập trung thêm vào nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học…

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ảnh Ngọc Hiển
Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ảnh Ngọc Hiển.

Nhóm giải pháp thứ ba là về hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tập trung chủ yếu vào các giải pháp về tài khóa như giãn, hoãn, giảm thuế phí, lệ phí như đã thực hiện trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới sẽ được rà soát để tiếp tục thực hiện. Còn về chính sách tiền tệ, sẽ có các giải pháp về cho vay ưu đãi, cho vay thông qua công cụ hỗ trợ lãi suất để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực cho phục hồi và phát triển.

Nhóm giải pháp thứ tư là về kích cầu đầu tư công, giải pháp này có ý nghĩa “kép” vừa kích thích chi tiêu đầu tư công tức thời trong gian đoạn ngắn để kích thích tăng trưởng, vừa có ý nghĩa lâu dài tạo ra các kết cấu hạ tầng hiệu quả cho nền kinh tế.

Làm rõ hơn về giải pháp này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, giải pháp về đầu tư công là giải pháp khó bởi đây là vấn đề cả trong ngắn và dài hạn. Để thực hiện trong thời gian ngắn, công tác chuẩn bị phải rất tốt, dự án phải sẵn có, năng lực của nhà thầu thực hiện phải tốt, nhưng trên thực tế khi chuẩn bị dự án có rất nhiều thủ tục cần nhiều thời gian, còn đối với năng lực nhà thầu, hiện nay giá cả nguyên liệu đầu vào cho đầu tư công đang ở mức cao, không phải nhà thầu nào cũng chịu được sức ép này. Giải pháp đầu tư công trong Chương trình vừa mang ý nghĩa kích thích đầu tư phục vụ cho tăng trưởng trong ngắn hạn nhưng cũng có ý nghĩa lâu dài là phục vụ cho tăng trưởng của giai đoạn 2026-2030 và mục tiêu cao nhất là phấn đấu hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Nhóm giải pháp cuối cùng là về quản lý điều hành, đảm bảo cân đối vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định và kiểm soát rủi ro. Trong nội hàm của giải pháp có một nhiệm vụ đòi hỏi sự đồng thuận cao của các bộ, ngành đó là giải pháp về cải cách hành chính. Trong đầu tư thì có đầu tư công và đầu tư ngoài nhà nước, trong đó tỉ trọng đầu tư ngoài nhà nước chiếm phần lớn, khoảng hơn 70%, tuy nhiên để khuyến khích được đầu tư ngoài nhà nước thì cải cách thủ tục hành chính là quan trọng.

Xuân Thảo