45/63 địa phương hoàn thành kế hoạch thu thuế nội địa năm 2020

13:17 | 26/12/2020

(HQ Online) - Số thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế đến hết ngày 24/12 tăng hơn 112 nghìn tỷ đồng so với số Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại thời điểm tháng 6/2020.

Nhiều địa phương trọng điểm có số thu thấp hơn 20% dự toán
Giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 45% kế hoạch đã được điều chỉnh
TPHCM đề xuất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020
45/63 địa phương hoàn thành kế hoạch thu thuế nội địa năm 2020
Còn 18 địa phương còn lại tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất. Ảnh TL.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế thực hiện đến hết ngày 24/12/2020 đạt 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 96,93% so với dự toán và tăng trên 112 nghìn tỷ đồng so với số Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại thời điểm tháng 6/2020.

Ngoài ra, tính đến ngày 25/12/2020 đã có 45/63 tỉnh, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2020. Các địa phương còn lại tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất.

Để đạt được kết quả khả quan trên là do Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp đúng và trúng cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương trong việc triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” theo lời kêu gọi của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó còn là sự nỗ lực của cơ quan Thuế trong việc thực hiện đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến hết ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất.

Thùy Linh