4 tháng, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 42,1% dự toán

15:30 | 05/05/2022

(HQ Online) - Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng tăng đã kéo theo công tác thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 148.316 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán, bằng 40,1% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Hải quan: Thu ngân sách quý 1 đạt 30,9% dự toán
2 tháng đầu năm: Xuất nhập khẩu tăng trưởng tác động tích cực tới thu ngân sách
Thu ngân sách nhà nước đạt 13% dự toán trong tháng đầu năm 2022

Thống kê cho thấy, 4 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9%, tương ứng tăng 33,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5% (tương ứng tăng 17,31 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 119,95 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 15,89 tỷ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng thặng dư 2,53 tỷ USD, cao hơn 1,42 tỷ USD so với mức thặng dư 1,11 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam. Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam. Ảnh: H.Nụ

Mặc dù, trong tháng 4/2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 1,59 tỷ USD so với tháng 3 nhưng trị giá xuất nhập khẩu bình quân theo ngày làm việc vẫn cao hơn 270 triệu USD/ngày so với tháng 3. Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 65,78 tỷ USD, giảm gần 2,4% so với tháng trước (tương ứng giảm 1,59 tỷ USD).

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 33,32 tỷ USD, giảm 4% và trị giá nhập khẩu đạt 32,47 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6%.

Với tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tăng đã giúp cho công tác thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 148.316 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán, bằng 40,1% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính riêng số thu ngân sách của tháng 4 từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt 38.260 tỷ đồng giảm 4,8% so với tháng 3.

Để đảm bảo công tác thu đạt hiệu quả và đúng tiến độ, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Đồng thời, tích cực rà soát và tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Nụ Bùi