4 mã chứng khoán đồng loạt thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền

13:45 | 10/10/2019

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở.    

4 ma chung khoan dong loat thay doi han muc chao ban chung quyen

Theo đó, có 3 mã chứng khoán thay đổi giảm và 1 mã chứng khoán thay đổi tăng.

Cụ thể, mã FPT của Công ty Cổ phần FPT giảm hạn mức chào bán từ 48.518.377 cổ phiếu xuống còn 47.518.377 cổ phiếu, mã MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội giảm hạn mức chào bán từ 117.634.323 cổ phiếu xuống còn 116.134.323 cổ phiếu, mã REE của Công ty CP Cơ điện lạnh giảm hạn mức chào bán từ 13.956.685 cổ phiếu xuống còn 12.456.685 cổ phiếu.

Riêng mã SBT của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa lại tăng hạn mức chào bán từ 25.910.390 cổ phiếu lên mức 28.949.778 cổ phiếu.

Sau khi các mã chứng khoán thay đổi hạn mức chào bán, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán được áp dụng từ ngày 09/10/2019 như sau:

4 ma chung khoan dong loat thay doi han muc chao ban chung quyen

M.Dung