Facebook Twitter youtube Tiktok

“3 ưu tiên, 3 đột phá" trong trong triển khai nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước

(HQ Online) - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024 và thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo kế hoạch, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng đã nêu "3 ưu tiên, 3 đột phá" cùng 7 lưu ý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Kho bạc Nhà nước trong năm 2024 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Ngày 21/3/2021, tại trụ sở cơ quan KBNN, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng đã chủ trì buổi làm việc với KBNN về tình hình hoạt động của hệ thống KBNN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng làm việc với Kho bạc Nhà nước. Ảnh: KBNN
Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng làm việc với Kho bạc Nhà nước. Ảnh: KBNN

Theo báo cáo của KBNN, trong 3 tháng đầu năm 2024, KBNN đã và đang triển khai thực hiện 33 đề án, nhiệm vụ thuộc Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và 5 đề án, chính sách thuộc chương trình công tác của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, KBNN đề ra 16 đề án, chính sách, nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của hệ thống KBNN cần triển khai. Hiện nay, các đề án, nhiệm vụ đều triển khai theo tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Trong công tác huy động vốn, KBNN đã chủ động tham mưu với Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp với tiến độ thu NSNN, giải ngân vốn đầu tư công, nhu cầu trả nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thu, chi NSNN và khả năng huy động vốn từ nguồn trái phiếu chính phủ để trình Bộ điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp.

KBNN cũng đã đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của KBNN theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KBNN giai đoạn 2021-2025; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ đối với các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đồng thời, tiếp tục vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc tham gia sử dụng; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc KBNN cũng đã nêu các vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến các dự án của KBNN trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa, đặc biệt là dự án ứng dụng hình thành hệ thống ngân sách và kế toán số (VDBAS); tiến độ thực hiện Báo cáo quyết toán NSNN và Báo cáo tài chính nhà nước năm 2022; về tình hình thu, chi, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khả năng huy động vốn trái phiếu chính phủ...

Từ những vấn đền được nêu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống KBNN nhiều năm qua và trong 3 tháng đầu năm 2024. Đối với những đề xuất, kiến nghị của KBNN, Thứ trưởng ghi nhận và chỉ đạo KBNN và các đơn vị thuộc Bộ cần đẩy mạnh phối hợp, trao đổi và chia sẻ để giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 và thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN theo kế hoạch đã đề ra, Thứ trưởng đề nghị KBNN thực hiện “3 ưu tiên”. Cụ thể gồm: Cải cách phát triển hiện đại hóa các chức năng quản lý nhà nước của hệ thống KBNN; linh hoạt trong công tác phát hành trái phiếu chính phủ để tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và đa dạng hóa trong sản phẩm trái phiếu chính phủ đáp ứng nhu cầu của thị trường; xây dựng đề án chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, kịp thời.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu thực hiện “3 đột phá”. Cụ thể gồm: Đột phá trong công tác tinh gọn bộ máy, tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; nâng cấp trang thiết bị và điều kiện làm việc của hệ thống KBNN; chuyển đổi phương thức quản lý.

Mặt khác, trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị hệ thống KBNN 7 lưu ý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, quan tâm tới công tác thanh tra, kiểm tra và đảm bảo kiểm soát nội bộ; chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội; quản lý tài sản công của hệ thống KBNN được giao; lãnh đạo KBNN quan tâm công tác đảng đoàn thể tại cơ quan KBNN và giữ mối liên hệ với các địa phương; quan tâm và chú ý tới việc phát động các phong trào thi đua nhằm khuyến khích người lao động sáng tạo từ đó xây dựng điển hình tiên tiến; công tác hợp tác quốc tế để học hỏi tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân khẳng định, đơn vị sẽ nghiêm túc tiếp thu và bám sát các chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong năm 2024 cũng như phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2030.

Hương Dịu

Tin liên quan

Kho bạc Nhà nước tập trung giải pháp đảm bảo thu chi và điều hành ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước tập trung giải pháp đảm bảo thu chi và điều hành ngân quỹ

(HQ Online) - Những tháng đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp trong thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) cũng như điều hành nguồn ngân quỹ linh hoạt, an toàn.
Đến hết tháng 4, còn 316 dự án, tiểu dự án có tỷ lệ giải ngân đầu tư công 0%

Đến hết tháng 4, còn 316 dự án, tiểu dự án có tỷ lệ giải ngân đầu tư công 0%

(HQ Online) - Theo Bộ Tài chính, 316 dự án, tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến ngày 30/4/2024 là 0% tại 48 địa phương.
Đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép

Đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có công điện yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép.
Hà Nội tiếp nhận 114.034 hồ sơ quyết toán thuế trong tháng hỗ trợ người nộp thuế

Hà Nội tiếp nhận 114.034 hồ sơ quyết toán thuế trong tháng hỗ trợ người nộp thuế

(HQ Online) - Triển khai công tác hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2023, Cục thuế TP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2023” từ ngày 15/3/2024 đến ngày 2/5/2024.
Nâng cao quản lý tuân thủ pháp luật thuế qua tăng cường thu thập, trao đổi thông tin

Nâng cao quản lý tuân thủ pháp luật thuế qua tăng cường thu thập, trao đổi thông tin

(HQ Online) - Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về người nộp thuế giúp cho cơ quan Thuế nhận diện được các loại rủi ro, đánh giá các rủi ro cũng như phân tích hành vi của người nộp thuế. Xác định thu thập thông tin có vai trò quan trọng trong công tác phân tích rủi ro, trong những năm qua, ngành Thuế đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp thu thập thông tin.
Sổi nổi Festival Thuế 2024: Cơ hội trau dồi kiến thức và tiếp cận nghề nghiệp

Sổi nổi Festival Thuế 2024: Cơ hội trau dồi kiến thức và tiếp cận nghề nghiệp

(HQ Online) - Đã trở thành sân chơi thường niên cho sinh viên đam mê và yêu thích với chuyên ngành thuế, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tiếp tục tổ chức cuộc thi Festival Thuế 2024.
AI, Big Data hỗ trợ đắc lực cho quản lý tuân thủ pháp luật thuế

AI, Big Data hỗ trợ đắc lực cho quản lý tuân thủ pháp luật thuế

(HQ Online) - Trong bối cảnh công tác quản lý tuân thủ pháp luật thuế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để tăng cường quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát, kiểm soát chặt chẽ, phòng, chống gian lận trong hoàn thuế, phát hiện nhanh các trường hợp gian lận.
Tăng cường chức năng cảnh báo trong quản lý hóa đơn điện tử

Tăng cường chức năng cảnh báo trong quản lý hóa đơn điện tử

(HQ Online) - Ngày 10/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về nội dung triển khai chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử.
Sau 6 năm tăng liên tục, thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh

Sau 6 năm tăng liên tục, thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh

(HQ Online) - Năm 2023, do thị trường bất động sản đang trong thời điểm rất khó khăn, sức mua và thanh khoản giảm mạnh, thiếu dòng tiền nên số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh.
Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.1.3. Theo đó, cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập; dự kiến số thuế nộp thừa, phải nộp sau quyết toán; tra cứu người phụ thuộc.
Ngành Thuế đã tiếp nhận, xử lý 7,48 tỷ hóa đơn điện tử

Ngành Thuế đã tiếp nhận, xử lý 7,48 tỷ hóa đơn điện tử

(HQ Online) - Thông tin về kết quả triển khai hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, tính từ khi triển khai đến hết 21/4/2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó có 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã.
Hướng tới thực thi có hiệu quả thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

Hướng tới thực thi có hiệu quả thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

(HQ Online) - Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, việc tính thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) trong thực thi thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) cho phép giảm trừ giá trị tài sản hữu hình và tiền lương khi tính lợi nhuận tính thuế bổ sung. Điều này thể hiện quan điểm của quy định về thuế TTTC là khuyến khích hoạt động đầu tư thực chất hiện hữu tại quốc gia nhận đầu tư thông qua sự tồn tại của tài sản hữu hình và nhân công.
Mua lại có kỳ hạn hơn 25.378 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 4

Mua lại có kỳ hạn hơn 25.378 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 4

(HQ Online) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 25/4/2024, gần 102,97 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ đã được phát hành, kỳ hạn bình quân 11,22 năm, lãi suất bình quân 2,23 %/năm.
Ngành Thuế thu ngân sách bằng 43% dự toán

Ngành Thuế thu ngân sách bằng 43% dự toán

(HQ Online) - Ngành Thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
Tổng cục Thuế khai mạc kỳ tuyển dụng công chức năm 2024

Tổng cục Thuế khai mạc kỳ tuyển dụng công chức năm 2024

(HQ Online) - Ngày 6/5, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng công chức vào cơ quan Tổng cục Thuế; Cục Thuế TP Hà Nội và Cục Thuế TPHCM năm 2024. Đối tượng tuyển dụng là các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học trong và ngoài nước.
Cần đánh giá hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Cần đánh giá hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

(HQ Online) - Đến nay, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng. Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện HĐĐT trong bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế yêu cầu phân tích, đánh giá doanh thu, chi phí, nguồn hàng,… kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn nói riêng và quản lý thuế nói chung, nhất là các DN chưa sử dụng giải pháp kết nối tự động phát hành HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan Thuế theo quy định. Trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra các DN này ngay từ quý 2/2024.
Xem thêm
peugeot-viet-nam
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Tin mới

Bắc Ninh: 12 doanh nghiệp thành viên cải thiện mức độ tuân thủ pháp luật hải quan

Bắc Ninh: 12 doanh nghiệp thành viên cải thiện mức độ tuân thủ pháp luật hải quan

Sau gần 2 năm triển khai, mức độ tuân thủ của nhiều doanh nghiệp thành viên có sự cải thiện so với thời điểm trước khi tham gia Chương trình.
Hợp tác cung cấp dịch vụ viễn thông và giải pháp tài chính giữa MSB và Gtel Mobile

Hợp tác cung cấp dịch vụ viễn thông và giải pháp tài chính giữa MSB và Gtel Mobile

MSB và Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu (Gtel Mobile) đã hợp tác cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng viễn thông, các giải pháp tài chính.
Hải quan Việt Nam đăng cai Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN lần thứ 33

Hải quan Việt Nam đăng cai Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN lần thứ 33

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN lần thứ 33 sẽ có 10 đoàn hải quan các nước ASEAN tham dự.
Ngày 24/5 Tạp chí Hải quan tổ chức Tọa đàm “Công nghiệp ô tô Việt Nam thực hiện FTA: Phát triển theo hướng nào?”

Ngày 24/5 Tạp chí Hải quan tổ chức Tọa đàm “Công nghiệp ô tô Việt Nam thực hiện FTA: Phát triển theo hướng nào?”

Tọa đàm sẽ trao đổi, tương tác giữa khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô...
ASEAN đối mặt với “căn bệnh nước phát triển”

ASEAN đối mặt với “căn bệnh nước phát triển”

Các nước ASEAN phải thực hiện cải cách chiến lược kịp thời để tránh hậu quả nghiêm trọng của “căn bệnh nước phát triển"…
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Từ ngày 11 đến 19/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã thăm và làm việc với Hải quan Hoa Kỳ.
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Qua triển khai, mức độ tuân thủ của nhiều doanh nghiệp thành viên có sự cải thiện so với thời điểm trước khi tham gia Chương trình.
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Bắc trong 6 tháng 2024 ước đạt 120,7 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó, 24/28 địa phương trong vùng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương.
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt.
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho gần 5.400 lượt người nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh, trị giá hàng hóa trên 460 tỷ đồng.
Phiên bản di động