3 nhóm hàng xuất khẩu “chục tỷ USD”

10:02 | 22/04/2021

(HQ Online) - Số lượng nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên tăng 1 nhóm so với cùng kỳ 2020.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng thêm 25 tỷ USD
3 nhóm hàng xuất khẩu tăng trưởng “tỷ đô”
Xuất khẩu gần 61 triệu khẩu trang y tế trong tháng 3
3 nhóm hàng xuất khẩu “chục tỷ USD”
Tương quan 3 nhóm hàng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước từ đầu năm đến 15/4, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/4, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 91 tỷ USD (đạt 90,992 tỷ USD) tăng 26,8% so với cùng kỳ 2020, tương đương con số tăng thêm 19,23 tỷ USD.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến trung tuần tháng 4 có 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên, tăng 1 nhóm so với cùng kỳ 2020.

Nhóm hàng mới đạt kết quả trên là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với kim ngạch 10,55 tỷ USD, tăng 78,6% so với cùng kỳ 2020, tương đương con số trên 4,6 tỷ USD.

Xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng mạnh ở thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản.

Cụ thể, theo thống kê cập nhật của Tổng cục Hải quan (hết quý 1), xuất sang Mỹ đạt 4,36 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD (tương ứng tăng 2,7 lần); sang EU đạt 1,4 tỷ USD, tăng 560 triệu USD (tương ứng tăng 66,4%); sang Nhật Bản đạt 615 triệu USD, tăng 119 triệu USD (tương ứng tăng 23,9%).

2 nhóm hàng còn lại là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện thoại và linh kiện.

Trong đó, điện thoại và linh kiện vẫn duy trì vị thế nhóm hàng lớn nhất với kim ngạch đạt 16,2 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng cùng kỳ năm ngoái, tương đương con số hơn 2 tỷ USD.

Xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc đạt 3,22 tỷ USD (cập nhật hết quý 1), tăng mạnh 62,6%; sang thị trường Mỹ đạt trị giá 2,48 tỷ USD, giảm 7,1%; sang EU đạt 2,04 tỷ USD, giảm 18,3%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,78 tỷ USD, tăng 30,4%, tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 3,2 tỷ USD.

Cập nhật theo thị trường hết quý 1/2021, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Mỹ đạt 2,86 tỷ USD, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước; sang thị trường Trung Quốc đạt 2,68 tỷ USD, tăng 3,9%; sang thị trường EU đạt 1,56 tỷ USD, tăng 38,8%...

Thái Bình